Begeleiding

Contactpersonen

Ondersteuningsteam
OndersteuningscoördinatorLineke Hamershamers.l@2college.nl
Medewerker OndersteuningsteamEmmeke Huibershuibers.e@2college.nl
OrthopedagoogSuzanne van de Sandesande.s@2college.nl
Schoolcontactpersoon PortVolioMonique Wiaterek 
Vertrouwenspersonen
Marlou Rafael Martinezrafaelmartinez.m.@2college.nl
Anke van Herkherk.a@2college.nl
Guus Zopfizopfi.g@2college.nl

Mentor

De dagelijkse begeleiding van de leerling is in handen van de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij begeleidt leerlingen op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

Ondersteuningsteam

Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig. De mentor kan dan de leerling laten bespreken in het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat onder andere uit de ondersteuningscoördinator, de leerlingcoördinator, de medewerker Ondersteuningsteam, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog en ambulant begeleiders.

Binnen onze school is er mogelijkheid voor remedial teaching, taal- en rekenondersteuning, sociale vaardigheids- en faalangstreductietraining, studiehulp bij 'leren leren', inzet van de schoolmaatschappelijk werker, een vertrouwenspersoon en/of de decaan. Indien nodig kan het Ondersteuningsteam contact leggen met medewerkers van GGZ en GGD of de leerplichtambtenaar.

Vertrouwenspersoon​

De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen (‘niet lekker in je vel zitten’) of die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie op school. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en zoekt samen met de leerling naar de beste aanpak van het probleem.

Specifieke leerproblemen 

Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben recht op extra faciliteiten. Op basis van een onderzoeksrapport kunnen leerlingen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, auditieve ondersteuning (Claroread) en gebruik van stappenplannen. Hiervoor ontvangen zij een faciliteitenkaart. 

Leerlingen met andere leer- en of ontwikkelingsproblemen kunnen ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten.

Bekijk het dyslexieprotocol.

Begeleiding hoogbegaafde leerlingen (GOLDD)

Hoogbegaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen kunnen deelnemen aan de peergroep GOLDD (GrensOverstijgend Leren Denken èn Doen). De groep wordt geleid door twee HBG-gespecialiseerde docenten. Gedurende tien schoolweken komen de leerlingen eenmaal per week samen om hun leer- en denkvaardigheden te versterken en hun zelfinzicht te vergroten. Dit versterkt het leren leren en het leren plannen en het sociaal-emotionele welbevinden.

Individuele ondersteuning door een HBG-specialist kan op verzoek van mentor en/of ouders.

Aanvullende ondersteuning en begeleiding

Heeft uw kind volgens u extra ondersteuning en begeleiding nodig op school, vul dan bij de aanmelding dit formulier in. U levert dit tegelijk in met het aanmeldingsformulier.