Schoolboeken

Inleveren schoolboeken 2019-2020

De boeken zijn inmiddels opgehaald door Iddink.

 

Bestellen schoolboeken 2020-2021

Nieuwe leerlingen

De firma Iddink verzorgt de boekenpakketten voor onze leerlingen. Daarnaast zijn boeken die geleverd worden door boekenfonds van school
Vlak voor de zomervakantie ontvangen nieuwe leerlingen een informatiepakket. Hierin staat belangrijke informatie over de schoolboeken en enkele andere leermiddelen.
 
Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink, loggen in op de Iddink-site met de schoolcode van 2College Durendael: 6SGHSX29. Vervolgens maken ze een persoonlijk account aan waarna de boeken kunnen worden besteld. Het aangemaakte Iddink-account blijft heel de schoolloopbaan geldig. 

Volgens de huidige planning kunnen de boeken vanaf 22 juni worden besteld. De uiterste besteldatum is zondag 12 juli 2020. Na deze datum brengt Iddink mogelijk administratiekosten in rekening.

De boekenpakketten zullen worden afgeleverd op het huisadres van de leerling. Mochten er na de ontvangst van het boekenpakket vragen zijn, bijvoorbeeld over het ontbreken van een boek of wanneer een boek heel erg beschadigd is, moet er rechtstreeks contact met Iddink worden opgenomen.

Alle leerlingen ontvangen een schoolpas waarmee zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Bibliotheek Midden Brabant.

Leerlingen afkomstig van een andere school

Leerlingen die op hun vorige school al boeken hebben besteld bij Iddink, maken gebruik van hun bestaande inlogaccount. Wel moet de schoolcode worden gewijzigd in die van 2College Durendael: Deze wordt half juni bekend gemaakt. zodat Iddink weet dat er van school is veranderd. Alle informatie over de schoolboeken voor leerlingen afkomstig van andere scholen voor voortgezet onderwijs vindt u in de "BRIEF ZIJ-INSTROMERS"

Opmerking:
Na het akkoord verklaren van de bruikleenverklaring "gratis schoolboeken" op de bestellijst van Iddink, volgt de mogelijkheid "Niet gratis" leermiddelen te bestellen. Deze zijn echter NIET verplicht. Meer informatie over zelf aan te schaffen leermiddelen vindt onder aan deze pagina.

Boeken die via school worden geleverd:

Diverse klassen krijgen ook boeken die geleverd worden door het schoolboekenfonds, deze worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zodra de leerling het boek heeft ontvangen, schrijft deze zijn/haar naam aan de bovenzijde van de binnenkaft (voorzijde). Een verloren boek vindt zo gemakkelijker de eigenaar terug.

Als een door school geleverd boek meerdere jaren wordt gebruikt, levert de leerling dit pas in, aan het einde van de gebruiksperiode. Bijvoorbeeld: voor Engels wordt het boek “Finish up” gebruikt in VWO 4, 5 en 6. De leerling ontvangt “Finish up” in klas vier en levert dit pas in, aan het einde van het examenjaar.