Schoolboeken

Inleveren boeken

Het inleveren van de boeken gaat dit jaar anders als voorgaande jaren.

Boeken van Iddink

Op korte termijn ontvangt elke leerling een inleverformulier. De boeken die hierop staan, moeten samen met het inleverformulier worden verpakt in een plastic tas. Op de buitenkant van de tas moet een papier worden geplakt met de gegevens van de leerling (naam, klas, postcode en huisnummer). Tenslotte mag de tas in de daarvoor bestemde rolcontainer worden gelegd. De rolcontainers komen in de gang bij lokaal 006 te staan.

In week 25 (17 t/m 21 juni) heeft Idink mail verstuurd met informatie over het inleverproces samen met de inleverlijst.

Inlevertijd:

Vrijdag 28 juni 2024 tussen 9:00 uur en 17:00 uur met een uitloop op maandag 1 juli 2024 tussen 10:00 uur en 13:00 uur.

De rolcontainers worden maandag 1 juli 2024 na 13:00 uur opgehaald door Iddink.

Boeken van het schoolboekenfonds

De boeken van het schoolboekenfonds worden in lokaal 006 ingeleverd. Een medewerker controleert de ingeleverde boeken en de staat ervan. Mocht een titel ontbreken of beschadigd zijn, dan krijg de leerling direct te horen te horen welk boek nog moet worden ingeleverd of wat de eventuele schade is.

Meer informatie volgt per mail rond 21 juli.  

Inlevertijd schoolboekenfonds

Vrijdagmorgen 28 juli 

De inlevertijden zijn:

boekenfonds 
VanTotRichting
09:0009:154 vmbo t
09:1509:305 havo CM + EM
09:3009:455 havo NG + NT
09:4510:006 vwo CM + EM
10:0010:156 vwo NG + NT
10:1510:304 havo 
10:3010:454 vwo (tto)
10:4511:005 vwo

Tenslotte

Mocht de leerling nog je andere boeken van school in bezit hebben (bijvoorbeeld leesboeken), dan mogen deze worden ingeleverd bij het schoolboekenfonds. De titels worden op de inleverlijst genoteerd.

Bestellen schoolboeken 2024-2025

Boeken bestellen

De firma Iddink verzorgt de boekenpakketten voor onze leerlingen. Daarnaast zijn er boeken die geleverd worden door het boekenfonds van school.

Volgens de huidige planning is de bestelsite van Iddink "Iddink bestellen" bereikbaar vanaf woensdag 26 juni 2024: Mocht die datum niet worden gehaald? Na achterlating van uw mailadres volgt bericht zodra de bestelsite wel bereikbaar is. 

Naast de gratis schoolboeken is het mogelijk om tegen betaling extra leermiddelen te bestellen. Deze worden niet door school betaald omdat ze niet tot het vastgestelde boekenpakket horen. Ze mogen bij Iddink worden besteld, maar dat is zeker geen verplichting.

Nieuwe leerlingen

Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink moeten een persoonlijk account aanmaken. De schoolcode die hierbij gevraagd wordt is:  F43ZKS75Vervolgens kunnen de boeken worden besteld. Het account blijft gedurende de hele schoolloopbaan geldig. 

Een brief van Iddink met alle informatie over het bestellen van boeken staat hier. Om ervoor te zorgen dat de boeken tijdig worden afgeleverd, moeten de schoolboeken vóór woensdag 10 juli 2024 worden besteld.  Later bestellen zorgt voor extra kosten die Iddink gedeeltelijk in rekening zal brengen.

Meer informatie over Iddink staat in dit overzicht, hierin staan tevens de contactopties.

Huidige leerlingen

Leerlingen die al klant zijn bij Iddink kunnen inloggen met de gegevens die ze eerder hebben ontvangen. Dit geld ook voor Iddinkklanten afkomstig van een andere school. LET OP: Omdat de site van Iddink in april 2024 is gehacket, dient het wachtwoord na het inloggen te worden veranderd. Een klant van Iddink, afkomstig van een andere school,  moet na inloggen de schoolcode aan passen zodat Iddink weet dat de leerling bij ons op school zit. De schoolcode van 2College Durendael is F43ZKS75

Boeken die via school worden geleverd:

Diverse klassen krijgen ook boeken die geleverd worden door het schoolboekenfonds, deze worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zodra de leerling het boek heeft ontvangen, schrijft deze zijn/haar naam aan de bovenzijde van de binnenkaft (voorzijde). Een verloren boek vindt zo gemakkelijker de eigenaar terug.

Als een door school geleverd boek meerdere jaren wordt gebruikt, levert de leerling dit pas in, aan het einde van de gebruiksperiode. Bijvoorbeeld: voor Engels wordt het boek “Finish up” gebruikt in VWO 4, 5 en 6. De leerling ontvangt “Finish up” in klas vier en levert dit pas in, aan het einde van het examenjaar.