Schoolboeken

Inleveren boeken

Huurboeken van Iddink

Aan het einde van het schooljaar plant Iddink een dag waarop de boeken op school kunnen worden ingeleverd. Voor het schooljaar 2021/2022 viel de inleverdatum op 18 juli 2022. Na deze datum kunnen de huurboeken worden opgestuurd naar Iddink. Zie: boeken niet ingeleverd.

Boeken van het schoolboekenfonds

Deze kunnen worden ingeleverd bij de receptie of de leerlingenadministratie met in het bovenste boek de inleverlijst die rond 11 juli 2022 is gemaild. Eventueel mag in het bovenste boek een briefje worden gestopt met naam en klas van de leerling.

Bestellen schoolboeken 2022-2023

Nieuwe leerlingen

De firma Iddink verzorgt de boekenpakketten voor onze leerlingen. Daarnaast zijn er boeken die geleverd worden door het boekenfonds van school.
Vlak voor de zomervakantie ontvangen nieuwe leerlingen een informatiepakket. Hierin staat belangrijke informatie over de schoolboeken en enkele andere leermiddelen.

De bestelsite van Iddink is sinds 12 juli 2022 bereikbaar op: Iddink bestellen. Naast de gratis schoolboeken is het mogelijk om tegen betaling extra leermiddelen te bestellen. Deze extra leermiddelen worden niet door school betaald omdat ze niet tot het vastgestelde boekenpakket horen. Ze mogen bij Iddink worden besteld, maar dat is zeker geen verplichting.

Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink moeten een persoonlijk account aanmaken. De schoolcode die hierbij gevraagd wordt is:  9XJC87N2. Vervolgens kunnen de boeken worden besteld. Het account blijft blijft gedurende de hele schoolloopbaan geldig. 

Een brief van Iddink over het bestellen van boeken staat hier. De schoolboeken moeten vóór maandag 25 juli 2022 worden besteld, daarna brengt Iddink €4,95 administratiekosten in rekening.

Meer informatie over Iddink staat in dit overzicht, hier staan tevens de contactopties.

Huidige leerlingen

Leerlingen die al klant zijn bij Iddink kunnen inloggen met de gegevens die ze eerder hebben ontvangen. Dit geld ook voor Iddinkklanten afkomstig van een andere school. Wel dienen zij na inloggen de schoolcode aan te passen zodat Iddink weet dat de leerling bij ons op school zit. De schoolcode van 2College Durendael is 9XJC87N2.

Boeken die via school worden geleverd:

Diverse klassen krijgen ook boeken die geleverd worden door het schoolboekenfonds, deze worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zodra de leerling het boek heeft ontvangen, schrijft deze zijn/haar naam aan de bovenzijde van de binnenkaft (voorzijde). Een verloren boek vindt zo gemakkelijker de eigenaar terug.

Als een door school geleverd boek meerdere jaren wordt gebruikt, levert de leerling dit pas in, aan het einde van de gebruiksperiode. Bijvoorbeeld: voor Engels wordt het boek “Finish up” gebruikt in VWO 4, 5 en 6. De leerling ontvangt “Finish up” in klas vier en levert dit pas in, aan het einde van het examenjaar.