Schoolboeken

Bestellen schoolboeken 2021-2022

Nieuwe leerlingen

De firma Iddink verzorgt de boekenpakketten voor onze leerlingen. Daarnaast zijn er boeken die geleverd worden door boekenfonds van school
Vlak voor de zomervakantie ontvangen nieuwe leerlingen een informatiepakket. Hierin staat belangrijke informatie over de schoolboeken en enkele andere leermiddelen.

De bestelsite van Iddink is sinds 12 juli 2021 bereikbaar op: Iddink bestellen. Naast de gratis schoolboeken biedt Iddink de mogelijkheid om tegen betaling extra leermiddlen te bestellen. Deze extra leermiddelen worden niet door school betaald omdat ze niet tot het vastgestelde boekenpakket horen, ze mogen bij Iddink worden besteld maar dat is zeker geen verplichting.

Een brief van Iddink over het bestellen van boeken staat hier. De schoolboeken moeten vóór maandag 26 juli 2021 worden besteld, daarna brengt Iddink €4,95 administrartiekosten in rekening. 

Meer informatie over Iddink staat in dit overzicht, hier staan tevens de contactopties.

 

 

Boeken die via school worden geleverd:

Diverse klassen krijgen ook boeken die geleverd worden door het schoolboekenfonds, deze worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zodra de leerling het boek heeft ontvangen, schrijft deze zijn/haar naam aan de bovenzijde van de binnenkaft (voorzijde). Een verloren boek vindt zo gemakkelijker de eigenaar terug.

Als een door school geleverd boek meerdere jaren wordt gebruikt, levert de leerling dit pas in, aan het einde van de gebruiksperiode. Bijvoorbeeld: voor Engels wordt het boek “Finish up” gebruikt in VWO 4, 5 en 6. De leerling ontvangt “Finish up” in klas vier en levert dit pas in, aan het einde van het examenjaar.

Inleveren boeken

De inleverdatum was vrijdag 16 juli 2021.

Na deze datum kunnen de boeken alsvolgt worden ingeleverd.

Huurboeken van Iddink

Deze kunnen worden opgestuurd naar Iddink. Voor meer informatie zie: Iddink klantenservice

 

Boeken van het schoolboekenfonds

Deze kunnen worden ingeleverd bij de receptie of de leerlingenadministratie met in het bovenste boek de inleverlijst die rond 13 juli 2021 is gemaild. Eventueel mag in het bovenste boek een briefje worden gestopt met naam en klas van de leer ling.