Ziekte en verlof

Ziekmelding via Magister

Ziekmeldingen geeft u bij voorkeur digitaal door via Magister. Dit kan via de website van 2College of via de Magister-app. Het doorgeven van ziekmeldingen kan vanzelfsprekend alleen met uw ouderaccount.

 • Als u inlogt via de website, kies in de linker menubalk voor ‘Afwezigheid’ en vervolgens rechtsboven op ‘Melden’. Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op ‘Versturen’ en geef ‘Akkoord’. 
 • Als u inlogt via de app, kies dan linksboven in het menu ‘Afwezigheid’. Kies rechts onderin het scherm ‘Melden’ en selecteer ‘vandaag’ of ‘morgen’. Voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op ‘Melden’. 

Ga direct naar ziekmelden via Magister

  Let op!

  • Ziek melden in Magister kan alleen voor de huidige dag en/of de volgende dag. Blijft uw kind langer ziek, dan herhaalt u de procedure van ziek melden.
  • Ziek melden op vrijdag kan alleen voor vrijdag en niet alvast voor maandag. Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk. Als u uw kind op zondag ziek meldt, dan kan dit alleen voor maandag.
  • De ziekmelding wordt alléén geregistreerd op ingeroosterde lesuren, dus niet op uren waarop een andere activiteit gepland is. Als er geen roosteruren zijn of alleen een geplande activiteit, dan krijgt u hiervan een melding. U kunt uw kind dan niet via Magister ziek melden. De ziekmelding moet dan telefonisch worden doorgegeven. 
  • Als uw kind langdurig ziek is, dan vragen we u contact op te nemen met de leerlingcoördinator van uw kind.

  Telefonisch ziek melden

  Indien u uw kind telefonisch wilt ziekmelden, vragen wij u dit vóór 8:30 uur te doen.
  De school is vanaf 8:00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 088-02 32 600.

  Kort verlof

  Bijvoorbeeld voor bezoek aan huisarts, fysiotherapeut, orthodontist of tandarts

  NB! Indien een leerling vanwege een blessure niet mee kan doen met gym, dient de leerling wel op school te zijn. Hiervoor vraagt u dus geen kort verlof aan. U kunt in dat geval een berichtje sturen aan de gymdocent of een briefje meegeven. Het programma voor de leerling wordt dan aangepast. 

  Een aanvraag voor kort verlof kunt u alleen digitaal doorgeven. Dit kan via de website van 2College Durendael, door middel van het digitaal formulier: ‘Absentieformulier kort verlof 2College Durendael’. U bent verplicht om alle onderdelen van het formulier in te vullen. Nadat u het digitaal formulier hebt verstuurd, krijgt u een bevestigingsmail.

  Graag vernemen wij het kort verlof van tevoren, waarbij het voor zich spreekt dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.
      
  Absentieformulier kort verlof 2College Durendael 
   

   Buitengewoon verlof i.v.m. bijzondere (gewichtige) omstandigheden

   Soms komt het voor dat u voor uw kind extra verlof wilt aanvragen in verband met bijzondere (gewichtige) omstandigheden. Bijvoorbeeld in geval van een verhuizing, huwelijk of overlijden. Of u wilt verlof aanvragen in verband met een religieuze feestdag. Een aanvraag voor buitengewoon verlof wordt beoordeeld door de directeur van de school. In sommige gevallen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont.

   Buitengewoon verlof aanvragen

   In de toelichting op de achterzijde van het aanvraagformulier vindt u nader omschreven wat precies bedoeld wordt met gewichtige omstandigheden, hoeveel extra dagen verlof u hiervoor kunt aanvragen en wie uw aanvraag beoordeelt. Download het formlier, vul het in en onderteken het. U levert dit formulier in bij de leerlingcoördinator.

   Download hier het formulier voor buitengewoon verlof

   Bezoek Open Dagen

   Voor het aanvragen van verlof voor het bezoeken van Open Dagen, kunt u een verzoek indienen bij de leerlingcoördinator van uw kind.