Examenzaken

30 augustus 2019

aangepast 22 januari 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Op deze pagina staan belangrijke documenten voor vmbo3,4 en de Tweede Fase. Zodra er een wijziging is, zal die wijziging via deze pagina worden aangekondigd en doorgevoerd in de documenten. Steeds zal op deze pagina de meest recente versie van die documenten te vinden zijn.

Veel succes,

E. Dammers, examensecretaris vmbo

E. Haenen, examensecretaris havo-vwo-IB
P. Terhorst, examensecretaris havo-vwo-IB

Examenregelingen

algemeen:

havo-vwo:

vmbo:

Let op: de uitslag tweede tijdvak komt pas op 26 juni 2020 binnen, waardoor de diplomauitreiking  niet eerder plaatsvindt dan op 1 juli 2020 (vwo 16uur; havo 20uur). De diploma-uitreiking voor vmbo vindt plaats op 2 juli 2020 (g/t: 16.00uur; b/k: 20.00uur). 
Goed om rekening mee te houden bij de vakantieplanning!!!

Bijdehandwijzer
Voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo is er een Bijdehandwijzer met handige informatie over alle procedures en regelingen in de Tweede Fase. De BijdehandWijzer is een officieel examendocument en maakt integraal deel uit van het examenreglement 2019-2020.

Rekentoets

Per 1 januari 2020 zal de verplichting om de rekentoets te hebben afgelegd vervallen voor alle afdelingen. Het rekenonderwijs gaat onderdeel worden van het vak wiskunde.

Profielwerkstuk/profile project havo 2020-2021

Profielwerkstuk/profile project vwo 2020-2021

Hulpmiddelen en grafische rekenmachine voor havo en vwo:

Opmerking: Alleen bij wiskunde is een grafische rekenmachine toegestaan. In de links hierboven staan de toegestane grafische rekenmachines voor examenjaar 2019 (havo en vwo), 2020 (havo en vwo) en 2021 (alleen vwo). Let dus goed op bij de aanschaf van een grafische rekenmachine. Op school wordt alleen de TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5, actief ondersteund.

Diploma-uitreiking:

vwo:            woensdag 1 juli 2020 om 16.00 uur
havo:           woensdag 1 juli 2020 om 20.00 uur
vmbo g/t:    donderdag 2 juli 2020 om 16.00 uur
vmbo b/k:   donderdag 2 juli 2020 om 20.00 uur

 

Tweetalig onderwijs

IB-examens havo5 en vwo6:
Let op: de examens IB vinden plaats in de examenperiode:
donderdag (begin avond!) 14 mei en vrijdag 16 mei 2020 (ochtend).
 

brief ouders mbt senior TTO en IB verantwoording

voorlichting tweede fase dag 23 jan 2018.pdf

Examencommissies:

De examencommissie vmbo van Durendael bestaat uit:

  • Caroline Smit: teamleider vmbo g/t 2-4
  • Claus van Teeffelen: teamleider vmbo b/k 2-4 
  • Esther Dammers: examensecretaris vmbo

Contact opnemen met de examencommissie vmbo?

dammers.e@verwijder-dit.2college.nl

De examencommissie havo/vwo van Durendael bestaat uit:

  • Adriaan Lensvelt: teamleider vwo3-6, voorzitter
  • Vincent van der Cammen: teamleider havo3-5
  • Paul Terhorst: examensecretaris havo-vwo-IB

Contact opnemen met de examencommissie havo/vwo?

exciedurendael@verwijder-dit.2college.nl