Feesten

De BLACK-commissie organiseert feesten voor de onder- en bovenbouw. Dit jaar is er een groot Halloweenfeest voor de onderbouw en een galafeest voor alle eindexamenleerlingen.

Het onderbouwfeest is voor de klassen 1, 2 en 3 en wordt gehouden in de aula van de school. Het galafeest wordt, onder toezicht van docenten, gehouden op een locatie buiten de school.

Afspraken bij schoolfeesten die georganiseerd zijn door BLACK.