Regels

Om schoolfeesten zo goed mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

Toegang

 • Toegang wordt verleend op vertoon van een geldige schoolpas.
 • Tot één uur na aanvang worden leerlingen toegelaten.
 • Later binnenkomen is alleen mogelijk met vooraf verleende toestemming.
 • Leerlingen die het feest voortijdig verlaten, worden niet meer opnieuw binnengelaten.
 • Een leerling uit de onderbouw mag het feest niet voortijdig verlaten, tenzij hij/zij door de ouders wordt opgehaald.
 • Ouders van leerlingen uit de bovenbouw worden bij vertrek voor 23.00 uur telefonisch op de hoogte gesteld.
 • Introducés zijn bij het eindexamengala welkom. Vooraf moet de organisatie weten wie de introducee is, moet deze zich kunnen legitimeren en de introducee komt naar- en vertrekt van het gala met degene die hem/haar heeft uitgenodigd.
   

Alcohol en drugs

 • Tijdens schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken. Ook niet voor leerlingen van 18 jaar en ouder.
 • Het is niet toegestaan om voorafgaand aan het schoolfeest alcohol of drugs te nuttigen.
 • Steekproefsgewijs zal dit bij aanvang van het schoolfeest worden gecontroleerd door middel van een ademanalyseapparaat. Wanneer blijkt dat een leerling bij binnenkomst niet alcoholvrij is, wordt hem/haar de toegang ontzegd.
 • Het is niet toegestaan om drank en drugs mee te nemen naar schoolfeesten.
 • Indien een leerling overlast veroorzaakt en of alcohol/drugs gebruikt heeft, wordt deze van het schoolfeest verwijderd. Ouder(s)/verzorger(s) en teamleider worden op de hoogte gesteld. Er zullen passende maatregelen genomen worden én de leerling is op het volgende schoolfeest niet welkom.
 • Indien er door de gemeente een controle op het gebruik van alcohol wordt uitgevoerd, is de leerling die positief wordt bevonden bij een blaastest strafbaar en kan hem/haar een boete van €90,- worden opgelegd.
 • Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om het zogenaamde ‘indrinken’ en het kopen van alcoholhoudende drank te voorkomen.