Wil je meepraten?

In het leerlingenstatuut vind je een overzicht van je rechten en plichten. Wil je meepraten over het beleid op school? Of heb je goede ideëen voor verbeteringen? Meld je dan aan bij de leerlingenraad of de MR.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut van 2College Durendael regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut geldt voor alle leerlingen en medewerkers van 2College Durendael. Als je vragen hebt over het leerlingenstatuut, kun je contact opnemen met de Leerlingenraad.