Startgesprekken klas 1

Aan het begin van het schooljaar maakt de mentor met alle leerlingen en hun ouders een afspraak voor een startgesprek. Het startgesprek dient als een nadere kennismaking  tussen de mentor enerzijds en de leerling en zijn ouders anderzijds. De mentor legt dan uit waarvoor je bij hem of haar terecht kunt en hoe je elkaar kunt bereiken. Veel ouders vinden het prettig een gezicht te hebben bij degene die hun kind de rest van het jaar op school begeleidt. De mentor is zowel voor leerlingen als ouders het eerste aanspreekpunt op school.