Kerstactie

Elk jaar organiseert de BLACK-commissie een groots opgezette Kerstactie. Deze actie wordt gedragen door de hele school. De opbrengst gaat naar twee vooraf geselecteerde goede doelen.

Iedereen krijgt de gelegenheid om een goed doel in te brengen. De selectie van deze doelen wordt gedaan door de ouderraad en leerlingen van onze school.

Voorafgaand aan deze kerstactie organiseren de BLACK-leerlingen een kerstviering. Zij zorgen ook voor de invulling hiervan. Het thema van de viering hangt af van de gekozen doelen.