Ongeoorloofd verzuim

In geval een leerling niet aanwezig is op school, terwijl hij of zij er wel moet zijn en er geen toestemming is voor verlof, wordt de leerling afwezig gemeld in Magister. We noemen dit ongeoorloofd verzuim. Wii zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Het spijbelen van school heeft consequenties voor de leerling. Een enkele keer te laat komen is natuurlijk iets heel anders dan structureel afwezig zijn. Daarom hanteren wij een stappenschema waarin je kunt zien wat de consequenties zijn in verhouding tot het aantal keer spijbelen en/of te laat komen.

Download hier het stappenschema voor ongeoorloofd verzuim