Vwo: Academische vaardigheden

Aangesloten bij WON

Leerlingen die op Durendael het vwo doen, kunnen kiezen uit vwo tto (tweetalig onderwijs) of gewoon vwo. Beide varianten bereiden leerlingen voor op een vervolgstudie aan de universiteit, maar wel op verschillende manieren. In de vwo tto-opleiding ligt de nadruk op wereldburgerschap en Engels. Bij vwo vormt het vak Academische Vaardigheden de basis van een breed talentenonderzoeksprogramma met een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 tot en met 6. Hiervoor is Durendael aangesloten bij Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON).

Modulen en vaklessen

In elk leerjaar volgen de leerlingen twee uur per week het vak ‘acv’. Het betreft modulair onderwijs, waarbij steeds een ander aspect van de wetenschap wordt belicht. Academische vaardigheden komen ook terug in alle vaklessen. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

  • leren denken en handelen op academisch niveau.  
  • ontwikkelen van een kritische en onderzoekende houding.  
  • trainen in onderzoeksvaardigheden

Wetenschappelijk onderzoek

De leerlingen krijgen les in het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek, het analyseren en structureren van informatie, het zoeken en beoordelen van bronnen en het ondersteunen van een betoog met argumenten. Ook algemene vaardigheden als plannen en organiseren, samenwerken, presenteren en het reflecteren op het eigen handelen komen aan bod.

Academische Avonden

Twee keer per jaar nemen de leerlingen deel aan een Academische Avond. Leerlingen presenteren dan de resultaten van hun eigen wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn ook gastsprekers van universiteiten en het wetenschappelijk werkveld aanwezig. 

Academische Week

Een keer per jaar is er een Academische Week voor leerjaar 1 t/m 4. De leerlingen van de onderbouw brengen dan onder andere een bezoek aan de universiteit en het Regionaal Archief. De vierdejaars lopen een academische stage bij een instelling of bedrijf.

WON-activiteiten

Verder neemt de school actief deel aan WON-activiteiten. Zo bieden we leerlingen een stevige basis voor een vervolgstudie op universitair niveau. Alle behaalde vaardigheden worden door de leerlingen zelf vastgelegd in een digitaal portfolio. Naast een vwo-diploma ontvangen leerlingen die met goed gevolg de leerlijn van vwo TIO hebben afgerond, een speciaal certificaat van de stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON).