Tweetalig onderwijs: Engels en wereldburgers

Engels

Op Durendael kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). Het tto biedt een uitdagend programma voor leerlingen die iets extra's willen. De leerlingen worden vanaf het begin ondergedompeld in de Engelse taal. In de onderbouw volgen zij dan 70 procent van de vakken in het Engels. Na het derde leerjaar leggen de leerlingen het Anglia-examen af. Dit is gelijkwaardig aan het Cambridge-examen. In de bovenbouw volgen zij het programma voor het International Baccalaureate (IB). Hierdoor bereiken zij een zeer hoog niveau in de Engelse taal en werken ze aan vaardigheden die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs.

Internationale oriëntatie

Tto leidt leerlingen op tot wereldburgers. In het eerste en tweede jaar gaan alle leerlingen te minste een keer op studiereis naar Engeland. Het derde jaar nemen zij deel aan een uitwisselingsweek met scholen in Europa. Durendael heeft hiervoor contacten met onder andere Roemenië, Engeland, Spanje, Duitsland en Rusland. Ook op school zijn er allerlei activiteiten waarbij de leerlingen in aanraking komen met andere culturen. Denk hierbij aan toneelworkshops en theaterbezoek. Daarnaast organiseren leerlingen zelf activiteiten tijdens de internationale avonden op school.

Digitaal portfolio

Alle tto-competenties zijn vastgelegd in een digitaal portfolio. Dit is een persoonlijk document van de leerling waarin hij bewijzen verzamelt van verworven vaardigheden. Zo krijgt hij zicht op zijn kwaliteiten en valkuilen. Indien aan alle competenties is voldaan, ontvangt de leerling aan het eind van leerjaar 3 het 'junior certificate' als bewijs van zijn wereldburgerschap. Voor het portfolio gebruiken we het programma 'Simulise'. Dit heeft als voordeel dat het portfolio eigendom blijft van de leerling, ook na het verlaten van de school. Het portfolio biedt een waardevolle aanvulling op het cv bij aanmelding voor een vervolgopleiding en sollicitaties.

Houses

Bij tto zijn alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 ingedeeld in vier Houses. Houses wil leerlingen stimuleren om samen te werken en zo veel mogelijk Engels te praten, waardoor zij met en van elkaar leren. Elk House heeft een eigen kleur en logo. In de Houses strijden de leerlingen tegen elkaar om de titel 'House of the Year'. Door het doen van allerlei opdrachten en zoveel mogelijk Engels te praten tijdens, maar ook buiten de les, kunnen zij muntjes verdienen voor hun team. De opdrachten binnen Houses zijn gekoppeld aan tto-competenties en vormen input voor het digitaal portfolio.

Wennen aan de Engelse taal

Als je begint op tto is dat best een spannende overstap. Bijna alles is ineens in het Engels. Daar moet je even aan wennen, maar natuurlijk helpen wij jou daarbij. Tot de herfstvakantie zullen docenten zowel de Nederlandse als de Engelse termen gebruiken. Zo raak je geleidelijk aan vertrouwd met de Engelse taal. Tijdens de lessen wordt er veel samengewerkt waarbij iedereen in het Engels met elkaar praat. Daardoor leer je de taal vanzelf beter spreken. Mocht dit voor jou onvoldoende zijn, dan kan de docent extra taalondersteuning bieden. Daarnaast verzorgen we extra steunlessen Engels voor leerlingen die dat nodig hebben.