Tweetalig Onderwijs (tto)

Op Durendael kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). Het tto biedt een uitdagend programma voor leerlingen die iets extra's willen. De leerlingen worden vanaf het begin ondergedompeld in de Engelse taal. In de onderbouw volgen zij dan 70 procent van de vakken in het Engels. Na het derde leerjaar leggen de leerlingen het Anglia-examen af. Dit is gelijkwaardig aan het Cambridge-examen. In de bovenbouw volgen zij het programma voor het International Baccalaureate (IB). Hierdoor bereiken zij een zeer hoog niveau in de Engelse taal..

Internationale oriëntatie

Tto leidt leerlingen op tot wereldburgers. In het eerste en tweede jaar gaan alle leerlingen te minste een keer op studiereis naar Engeland. Het derde jaar nemen zij deel aan een uitwisselingsweek met scholen in Europa. Durendael heeft hiervoor contacten met onder andere Roemenië, Engeland, Spanje en Duitsland. Ook op school zijn er allerlei activiteiten waarbij de leerlingen in aanraking komen met andere culturen. Daarnaast organiseren leerlingen zelf activiteiten tijdens de internationale avonden op school.

Digitaal portfolio

Alle tto-competenties zijn vastgelegd in een digitaal portfolio. Dit is een persoonlijk document van de leerling waarin hij bewijzen verzamelt van verworven vaardigheden. Indien aan alle competenties is voldaan, ontvangt de leerling aan het eind van leerjaar 3 het 'junior certificate' als bewijs van zijn wereldburgerschap. Het portfolio biedt een waardevolle aanvulling op het cv bij aanmelding voor een vervolgopleiding en sollicitaties.

Houses

Bij tto zijn alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 ingedeeld in vier Houses. Houses stimuleert leerlingen om samen te werken en zo veel mogelijk Engels te praten, waardoor zij met en van elkaar leren. Elk House heeft een eigen kleur en logo. In de Houses 'strijden' de leerlingen tegen elkaar om de titel 'House of the Year'. De opdrachten binnen Houses zijn gekoppeld aan tto-competenties en worden verwerkt in het digitaal portfolio.

Wennen aan de Engelse taal

Als je tto gaat doen, is dat best spannend. Bijna alles gaat ineens in het Engels. Daar moet je aan wennen, maar natuurlijk helpen wij jou daarbij. Tot de herfstvakantie gebruiken docenten zowel de Nederlandse als de Engelse termen. Zo raak je geleidelijk aan vertrouwd met de Engelse taal. Tijdens de lessen werk je veel samen en praat je Engels met elkaar. Zo leer je de taal vanzelf beter spreken..