Leerlingen

Elke leerling doet ertoe

Hoewel wij een grote school zijn, zijn we zo georganiseerd dat we elke leerling goed in beeld hebben. Voor een leerling hier op school komt, nodigt de nieuwe mentor de leerkracht van groep 8 uit voor een warme overdacht. In ons leerlingvolgsysteem noteren we de belangrijkste gegevens. Maar nog belangrijker is het dagelijkse contact op school met de docenten en de medewerkers. Leerlingen worden op Durendael gehoord en gezien.