Contactpersonen

Brugklas

Team leerjaar 1
TeamleiderHeidi van Pinxteren pinxteren.h@2college.nl
LeerlingcoördinatorMonique Gerrits       gerrits.m@2college.nl