Nieuws

Op maandag 22 maart vonden op Durendael de webinars plaats over de wijzigingen in het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 2021.