Internationalisering

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich persoonlijk en sociaal ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school. We leiden leerlingen op tot zelfstandige wereldburgers die hun weg vinden in deze snel veranderende wereld. Dat doen we onder andere door internationale activiteiten te organiseren:

Plusprogramma's Frans en Duits

Bij Frans en Duits kunnen leerlingen op havo en vwo vanaf het derde leerjaar een plusprogramma volgen. Het plusprogramma is geschikt voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken. In het plusprogramma gaan zij zich verdiepen in de taal en cultuur van het land. Denk bijvoorbeeld aan de actualiteit, nationale feestdagen, tradities en andere culturele aspecten. De leerlingen krijgen per week een uur extra Frans of Duits waarin zij oefenen in spreek-,  luister-, lees- en schrijfvaardigheid.

Het Goethe-Zertifikat en DELF junior zijn wereldwijd erkende diploma's die een meerwaarde hebben bij vervolgopleidingen. De niveaus zijn vastgesteld door het Europees Referentiekader (ERK). 

Contactpersonen

Wilt u meer informatie over de plusprogramma's voor de moderne vreemde talen op Durendael, dan kunt u contact opnemen met:

International Award for Young People

2College Durendael doet mee aan de International Award for Young People. Het bijzondere programma laat leerlingen hun talenten en eigen kracht ontdekken. Er zijn bronzen, zilveren en gouden awards te verdienen. Om een award in de wacht te slepen, moeten leerlingen zich bewijzen op sportief gebied, zich inzetten voor vrijwilligerswerk of meedoen aan een avontuurlijke expeditie naar het buitenland. Zij worden daarbij begeleid door een docent van onze school.

Leerlingen die interesse hebben om deel te nemen aan de International Award for Young People, kunnen contact opnemen met docent Arno Smet.
 

Erasmus+

Erasmus+ is een Europees subsidiefonds voor internationale samenwerking, met als doel leerlingen in contact te brengen met leerlingen in het buitenland door middel van uitwisselingen. Elk project heeft een bepaald thema dat gericht is op innovatie, gezamenlijk leren en het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Durendael neemt op dit moment deel aan het project 'Emotional Wellbeing'