Internationalisering

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich persoonlijk en sociaal ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school. We leiden leerlingen op tot zelfstandige, autonome wereldburgers die hun weg vinden in onze snel veranderende maatschappij. Dat doen we onder andere door internationale activiteiten te organiseren:

 

Plusprogramma's Frans en Duits

Zowel bij het vak Frans als het vak Engels kunnen leerlingen op havo en vwo vanaf het derde leerjaar een plusprogramma volgen. Het plusprogramma is geschikt voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken in een vreemde taal en cultuur. Zij krijgen per week een uur extra Frans of Duits waarin zij oefenen in spreek-,  luister-, lees- en schrijfvaardigheid.

Het Goethe-Zertifikat en DELF junior zijn wereldwijd erkende diploma's die leerlingen een meerwaarde bieden bij hun vervolgopleiding. De niveaus zijn vastgesteld door het Europees Referentiekader (ERK). Aan het eind van het derde leerjaar zitten leerlingen gemiddeld op niveau A2. Het einddoel is niveau B1 (havo-5/vwo-5) of B2 (vwo-6).

International Award for Young People

2College Durendael doet mee aan de International Award for Young People. Het Awardprogramma laat leerlingen hun talenten en eigen kracht ontdekken. Er zijn bronzen, zilveren en gouden awards te verdienen. Om een award in de wacht te slepen, moeten leerlingen zich bewijzen op sportief gebied, zich inzetten voor vrijwilligerswerk of meedoen aan een avontuurlijke expeditie naar het buitenland. Zij worden daarbij begeleid door een docent van school.

Leerlingen die interesse hebben om deel te nemen aan de International Award for Young People kunnen contact opnemen met docent Arno Smet.
 

Tweetalig Onderwijs

Wereldburgers