Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar de algemene 2College website

Verantwoording ouderbijdrage

De specificatie van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is op deze pagina in te zien. Klik op de button om deze te openen. 

Specificatie vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024