Regelingen

2College spreekt elk jaar een vaste, vrijwillige, ouderbijdrage voor het komende schooljaar af met de Medezeggenschapsraad van de school.

Waarom een ouderbijdrage? Als school maken wij kosten voor aanvullende diensten en activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed. Deze diensten en activiteiten vinden wij wel erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ze worden elk leerjaar in overleg met de ouderraad per locatie vastgesteld. Wat de kosten van de diensten en activiteiten zijn, kunt u hier nalezen.


Ouderbijdrage 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage iets aangepast. Alle leerlingen betalen nu €75,- per jaar. De specificatie vindt u hieronder.

Ouderbijdrage