Learning Portal

Werken met ICT binnen gepersonaliseerd leren betekent dat leerlingen onderwijs kunnen krijgen dat beter aansluit op hun persoonlijke wensen en omstandigheden. In de Learning Portal is per vak een duidelijke doelenstructuur aangebracht waarin leerlingen hun eigen niveau kunnen kiezen. Het niveau wordt aangeduid met een kleur:

Oranje:vmbo basis/kader niveau
Rood:vmbo gemengd theoretisch niveau
Wit:havo niveau
Blauw:vwo niveau

Onze leerlingen hebben als startniveau en als minimaal eindniveau de kleur rood. De Learning Portal maak het mogelijk dat zij zich tijdens hun leerproces vrij kunnen bewegen tussen de verschillende niveaus. Wil je wat extra uitdaging en kun je het makkelijk aan? Probeer dan eens een trede op wit. Gaat het even niet goed en heb je wat moeite met een onderdeel? Ga dan even naar oranje. Het is helemaal niet erg om een keer een onderdeel op dit niveau af te sluiten. Succeservaringen zijn belangrijker dan op je tenen lopen!

Ook ouders krijgen inloggevens van de Learning Portal. Zij kunnen de vorderingen van hun kind hierop volgen en kunnen reageren op de verslagen die leerling en coach maken van de coachgesprekken. In het begin van het schooljaar organiseren wij voor ouders een informatieavond over de Learning Portal.

Om op school en thuis goed met de Learning Portal te kunnen werken hebben al onze leerlingen een eigen laptop. Wij willen de kosten voor ouders zo laag mogelijk houden en een goede service kunnen garanderen, daarom werken wij samen met The Rent Company.

Iedere dinsdag- en donderdagochtend is een medewerker van The Rent Company in huis om service voor de leerlingen te bieden.

Uiteraard blijft ICT slechts een hulpmiddel om het leren makkelijker te maken.

Check!

Wil je meer weten over de Learning Portal of heb je behoefte aan een handleiding die je stap voor stap mee neemt kijk dan op check