ASS-netwerk

Doelgroep en toelating

Begeleiding van leerlingen met een diagnose binnen ASS of kenmerken van ASS valt voor alle scholen in het Samenwerkingsverband Portvolio binnen de basisondersteuning.

Als leerlingen binnen deze doelgroep extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij deze op alle scholen binnen Portvolio krijgen. De grenzen van de ondersteuningsbehoeften laten zich moeilijk bepalen. De diagnose categorie licht (reguliere basisondersteuning), midden (ASS-netwerk) of zwaar (VSO) is daardoor lastig. De TC (Toelaatbaarheidscommissie) geeft een éénjarige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het ASS-netwerk.

Leerlingen die voldoen aan de volgende criteria zijn in principe toelaatbaar:

  • Er is een aantoonbare ondersteuningsbehoefte; de leerling heeft een diagnose ASS of andere problematiek die om meer ondersteuning vraagt, zowel binnen als buiten de klas.
  • Er ligt een onderzoeksrapport van een kinderarts, psycholoog of andere deskundige dat dit bevestigt.
  • De leerling heeft minimaal een TL-advies;
  • 2College Ruivenmavo is qua afstand vanaf het thuisadres een logische keuze.
  • De basisschool van herkomst levert een OPP aan waarmee de TC-aanvraag door 2C Ruivenmavo kan worden ingevuld.

Ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 maken ruim voor de aanmelding (26 en 28 maart) een eerste afspraak met het ondersteuningsteam, eventueel vergezeld met een externe begeleider. Vervolgens vindt er een 2e gesprek plaats met ouders/verzorgers en de leerling. Er is een quotering op het aantal plaatsen vastgesteld. 2C Ruivenmavo reserveert voor het ASS-netwerk in totaal 3 plaatsen in leerjaar één. De plaatsing gaat op volgorde van toewijzing van het TLV door de TC.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de ondersteuningscoordinator onderbouw:
Mw. N. van der Heijden (Heijden.N@2college.nl)