Ziek- en beter melden

Ziekmelding van uw kind kunt u via uw ouderaccount van Magister 6 doorgeven. Dit kan via Magister Web of via de Magister App. Lukt dit niet kunt u ook een absentiebriefje op papier mee geven.

  1. U logt in met uw ouderaccount op Magister 6. Kies voor Afwezigheid en vervolgens op rechtsboven Melden. Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Zie de YouTube instructievideo.  Via de App klikt u rechtsboven op de plusknop.
  2. Let op: ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Wilt u uw kind ook voor de volgende dag ziekmelden, dan herhaalt u de procedure. 
  3. Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk, bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag. 
  4. De ziekmelding wordt geregistreerd op ingeroosterde uren zonder andere geplande activiteit. Als er geen roosteruren zijn of een alleen een geplande activiteit, krijgt u hiervan een melding. U kunt uw kind dan niet via Magister ziekmelden. De ziekmelding moet dan telefonisch worden doorgegeven. 
  5. Voor langdurige absentie verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de receptie.

Andere absenties, zoals bezoek huisarts/tandarts, kunnen niet via Magister worden doorgegeven. Graag vernemen wij deze absenties van tevoren, waarbij het voor zich spreekt dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.

Hoewel wij de voorkeur geven aan ziekmelden via Magister, blijft het voorlopig nog mogelijk de ziekmelding telefonisch door te geven. Gebruik daarvoor het telefoonnummer 088 023 28 05.