Verzuim, ziekte, te laat, verlof

In geval van ziekte of ander onverwacht verzuim meldt de ouder/verzorger dit telefonisch (088-0232805).

  • Als op voorhand bekend is dat een leerling één of meerdere leeractiviteiten moet verzuimen, vraagt de ouder/verzorger dit een week van te voren aan middels een gele verzuimkaart. De kaarten zijn verkrijgbaar via de leerlingenbalie in het OLC boven en kunnen daar ook ingevuld worden ingeleverd. 
  • In geval van ziekte of ander onverwacht verzuim meldt de ouder/verzorger dit telefonisch (088-0232805). Komt een leerling na verzuim weer op school, dan levert de leerling voor aanvang van de leeractiviteiten een door de ouder/verzorger ingevulde verzuimkaart in bij de assistent leerlingen, mw. Kramers. 
  • Als een leerling ziek wordt onder schooltijd meldt hij zich bij de conciërge en/of assistent-leerlingen. Voordat een leerling naar huis wordt gestuurd zal eerst telefonisch contact met een ouder/verzorger worden opgenomen. De leerling krijgt een verzuimkaart mee die hij vervolgens, ondertekend door een ouder/verzorger, weer op school inlevert bij de leerlingenbalie als hij beter is. 

  • Afspraken met de dokter, tandarts e.d. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. 

  • Als een leerling te laat komt, met of zonder reden, gaat hij een briefje halen bij de leerlingenbalie en vervolgens zo snel mogelijk naar de leeractiviteit. Zonder geldige reden te laat komen, betekent de volgende dag om 8.00 u. melden bij de leerlingenbalie.