Onderwijsstructuur

Met de invoering van het gepersonaliseerd onderwijs hebben we het leerstofjaarklassensysteem losgelaten. De leerlingen worden in een stamgroep geplaatst die voor hun hele schoolcarrière hun basisgroep zal zijn. Omdat elke leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werkt, is het niet mogelijk om te doubleren; het onderwijs op onze school vormt één doorlopend leerproces. De stamgroepen worden aangeduid met het jaar waarin ze gestart zijn, we werken dus in cohorten. Zo zijn de leerlingen van cohort 2017 ingedeeld in drie stamgroepen: 17a, 17b, 17c. 

Alle leerlingen volgen in totaal 4 programma’s:

 1.        Basisprogramma
 2.        Onderbouwprogramma
 3.        Bovenbouwprogramma
 4.        Examenprogramma

Elk programma kenmerkt zich door een aantal keuzemomenten.


Basisprogramma

Leerlingen die op 2College Ruivenmavo in het eerste jaar starten, starten met het basisprogramma. Dit programma omvat voor alle leerlingen dezelfde vakken, die zij in eigen tempo en niveau kunnen doorlopen conform het concept gepersonaliseerd leren. Binnen dit basisprogramma worden de volgende vakken aangeboden:

 1.        De kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen
 2.        De leergebieden Mens en Natuur, Mens en Maatschappij en Kunst en Cultuur
 3.        De moderne vreemde talen Spaans, Duits
 4.        De algemene vakken lichamelijke opvoeding en ICT-vaardigheden

Keuze: na afsluiting van het basisprogramma kiest de leerling voor één moderne vreemde taal naast Engels. De leerling die het aankan, mag uiteraard in overleg met zijn coach twee moderne vreemde talen kiezen.


Onderbouwprogramma

Als de leerling het onderbouwprogramma doorlopen heeft, kiest hij voor een stroom.

Stroom 1

Voor wie: Voor leerlingen die graag een MBO-opleiding willen doen na het vmbo; voor leerlingen die graag praktijkgericht bezig zijn.

Opties: In vier jaar een diploma halen voor gemengde (gl), of theoretische (tl) leerweg.  Als tl leerlingen vakken op een hoger niveau willen volgen, moeten ze kiezen voor stroom 2.

Instap: Leerlingen die aan het einde van het onderbouwprogramma voor stroom 1 kiezen, beginnen in het bovenbouwprogramma aan onderdelen van het PTA vmbo. Aan het eind van het bovenbouwprogramma kiest de leerling definitief het niveau waarop hij de vakken wil afsluiten.

Stroom 2

Voor wie: Voor leerlingen met een vmbo/havo advies; voor vmbo-t leerlingen (die graag theoretische verdieping willen/theoretische vakken leuk vinden); voor leerlingen die na het vmbo een havo-diploma willen halen (of bepaalde vakken op havo niveau), maar twijfelen of het misschien te hoog gegrepen is.

Opties: In vier jaar een vmbo-t diploma halen, met de mogelijkheid om vakken (met name tredevakken) op een hoger niveau of sneller af te sluiten.

Instap: Leerlingen die voor stroom 2 kiezen, werken in het derde leerjaar aan een combinatie van de examenstof van vmbo-t en verdiepingsstof voor bovenbouw havo.

Overstap tussen stromen?

Een overstap tussen stromen in het KED ontwerp bovenbouwprogramma is mogelijk, maar de verschillen in programmering van leerstof tussen de stromen kunnen ervoor zorgen dat leerlingen bepaalde onderwerpen in moeten halen. In het bovenbouwprogramma zijn de verschillen tussen de stromen voor de meeste vakken nog erg klein in tegenstelling tot het examenprogramma.

Aan het einde van het onderbouwprogramma maakt de leerling eveneens de keuze voor een aantal vakken.


Bovenbouwprogramma

Na het bovenbouwprogramma maakt de leerling de keuze voor het profiel waarin hij examen wil doen. 2College Ruivenmavo biedt 5 profielen aan:


Examenprogramma

Het examenprogramma staat, zoals de naam al doet vermoeden, geheel in het teken van het eindexamenprogramma. Al onze leerlingen doen examen in 7 in plaats van in 6 vakken. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Een leerling kan door slim te kiezen hierdoor twee profielen combineren waardoor de definitieve keuze voor een vervolgopleiding nog even uitgesteld kan worden;
 • Als een vak slecht gemaakt is, kan de leerling het wegstrepen om toch een GT of T-diploma te krijgen;
 • Als een leerling wil doorstromen naar havo, moet hij sowieso 7 vakken kiezen.

Ook het examenprogramma kenmerkt zich door maatwerk. Als een leerling eraan toe is en als de vakdocent en coach vertrouwen hebben in de mogelijkheden, dan kan hij versneld examen doen. Zoals uit dit artikel van het Brabants Dagblad (https://www.bd.nl/tilburg/versneld-examen-doen-ik-geloof-dat-jules-dit-kan~abd53d52/) blijkt, kan dat voor sommige leerlingen een goede motivatie zijn!