Onderwijsstructuur

Met de invoering van het gepersonaliseerd onderwijs hebben we het leerstofjaarklassensysteem losgelaten. De leerlingen worden in een stamgroep geplaatst die voor hun hele schoolcarrière hun basisgroep zal zijn. Omdat elke leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werkt, praten we niet over doubleren, maar vertragen; het onderwijs op onze school vormt één doorlopend leerproces. De stamgroepen worden aangeduid met het jaar waarin ze gestart zijn, we werken dus in cohorten. Zo zijn de leerlingen van cohort 2023 ingedeeld in vijf stamgroepen: Ked23a, Ked23b, Ked23c., Ked23d en Ked23e (HAVO-stroom).. 

Alle leerlingen volgen in totaal 4 programma’s:

 1.        Basisprogramma
 2.        Onderbouwprogramma
 3.        Bovenbouwprogramma
 4.        Examenprogramma

Elk programma kenmerkt zich door een aantal vakkeuzemomenten.


Basisprogramma en onderbouwprogramma

Leerlingen die op 2College Ruivenmavo in het eerste jaar starten, starten met het basisprogramma. Dit programma omvat voor alle leerlingen dezelfde vakken, die zij in eigen tempo en niveau kunnen doorlopen conform het concept gepersonaliseerd leren. Binnen dit basisprogramma worden de volgende vakken aangeboden:

 1.        De kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde
 2.        De leergebieden Mens en Natuur, Mens en Maatschappij en Kunst en Cultuur
 3.        De moderne vreemde talen Spaans, Duits
 4.        De algemene vakken lichamelijke opvoeding en digitale vaardigheden

Keuze: na afsluiting van het basisprogramma kiest de leerling voor één moderne vreemde taal naast Engels. De leerling die het aankan, mag uiteraard in overleg met zijn coach twee moderne vreemde talen kiezen.


Bovenbouwprogramma en examenprogramma


Examenprogramma

Het examenprogramma staat, zoals de naam al doet vermoeden, geheel in het teken van het eindexamenprogramma. Al onze leerlingen doen examen in 7 in plaats van in 6 vakken. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Een leerling kan door slim te kiezen hierdoor twee profielen combineren waardoor de definitieve keuze voor een vervolgopleiding nog even uitgesteld kan worden;
 • Als een vak slecht gemaakt is, kan de leerling het wegstrepen om toch een GT of T-diploma te krijgen;
 • Als een leerling wil doorstromen naar havo, moet hij sowieso 7 vakken kiezen.

Ook het examenprogramma kenmerkt zich door maatwerk. Als een leerling eraan toe is en als de vakdocent en coach vertrouwen hebben in de mogelijkheden, dan kan hij versneld examen doen.