Denken in doelen

Het leerproces van de leerling staat centraal in onze visie op gepersonaliseerd leren. Wij maken gebruik van een online Learning Portal, die het leren van de leerling faciliteert. In de Learning Portal doorlopen de leerlingen in acht stappen hun leerproces dat door de coach en de vakdocenten gemonitord wordt.


 


  1. Einddoelen stellen: Samen met ouders en coach stelt de leerling zijn einddoelen op. Bijvoorbeeld: Alle vakken na vier jaar afsluiten op vmbo-t niveau (kleur rood)
  2. Periodedoel stellen: Samen met de coach en de vakdocent stelt de leerling zijn periodedoel op. Bijvoorbeeld: Engels trede 1 (selectie van leerdoelen op de masterrubric) op vmbo-t niveau (kleur rood).
  3. Eigen arrangement maken: Samen met de vakdocent maakt de leerling een eigen arrangement van de trede of module. Bijvoorbeeld: Welke onderdelen (taken en leeractiviteiten) doe ik wel en niet?
  4. Weekdoelen stellen: Samen met de coach en/of de vakdocent maakt de leerling zijn eigen planning. Aan welke leerdoelen werk ik wanneer?
  5. Werken aan je doelen: Samen met medeleerlingen en zijn docent werkt de leerling aan zijn eigen arrangement. Bijvoorbeeld: De gekozen taken, leeractiviteiten en bronnen bij stap 3 en 4.
  6. Tussentijds evalueren: Tussentijds reflecteren de vakdocent, coach en leerling de voortgang t.o.v. de doelen die bij het periodedoel horen en evalueren deze. Bijvoorbeeld: Aan welke doelen moet je nog werken? Wat moet je nog doen om het doel te bereiken?
  7. Eindbeoordeling: Aan het eind van de trede of module beoordeelt de vakdocent of de doelen behaald zijn. Bijvoorbeeld: Trede 1 van Engels is op vmbo-t (kleur rood) afgerond.
  8. Evalueren en bijstellen: In gesprekken tussen leerling, ouder en coach worden de einddoelen geƫvalueerd en eventueel bijgesteld. Bijvoorbeeld: Is Engels wellicht haalbaar op havo-niveau? (kleur wit).