Leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad. Leerlingen uit verschillende leerjaren hebben er zitting in en zij worden gekozen door en uit de leerlingen van de school. De verkiezingen vinden aan het begin van het schooljaar plaats. Elke leerling heeft stemrecht. De leerlingenraad praat mee over allerlei zaken die op school spelen en kan advies uitbrengen over zaken die voor de leerlingen van belang zijn. De leerlingenraad houdt ongeveer een keer per maand een vergadering. Om goed te weten wat er op school speelt, heeft de raad contacten met de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de redactie van de schoolkrant.