Coaches en mentoren

Iedere stamgroep heeft 2 coaches die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Elke dag verzorgt één van de coaches de dagstart waarin onder andere de dagplanning wordt doorgesproken. Elke leerling heeft minimaal 1 een-op-een coachgesprek per week. Ook draagt de coach zorg voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

20A

20B

20C

19A Mw. S. Brugman en dhr. H van Schooneveld

19B Dhr. S. Bezemer en mw. P. Holsheimer

19C Mw.  M. Hoogesteger en mw. K. Sparidaens.

19D Dhr. P. Opsteeg en dhr. J. Swinkels

Mw. I. van Eekelen (AOA-leerlingen)

Mw. I. Bastings (Stamgroep overstijgend)

18A Mw. A. Debeij en dhr. P. Geurts

18B Dhr. D. van den Oetelaar en mw. L. van Rosmalen

18C Mw. E. Fokker en dhr. J. Reedijk

17A Mw. N. Adriaenssen en dhr. M. Sluijter

17B Mw. L. van Damme en mw. S. van Ierland

17C Dhr. D. van den Oetelaar en mw. M. Pepels