Coaches en mentoren

Iedere stamgroep heeft 2 coaches die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Elke dag verzorgt één van de coaches de dagstart waarin onder andere de dagplanning wordt doorgesproken. Elke leerling heeft minimaal 1 een-op-een coachgesprek per week. Ook draagt de coach zorg voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

18A Mw. A. Debeij en mw. N. Verberne

18B Dhr. N. van Ree en mw. N. Rietmeijer

18C Mw. E. Fokker en dhr. J. Reedijk

17A Mw. M. Hoogesteger en dhr. P. Opsteeg

17B Mw. L. van Damme en dhr. M. Sluijter

17C Mw. S. van Ierland en mw. M. Pepels


Mentoren

De klassen 3 en 4 hebben een mentor. De mentor draagt zorg voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling en monitort het leerproces. Elke week heeft de klas een mentoruur waarin de mentor in gesprek gaat met individuele leerlingen of groepen van leerlingen over allerlei onderwerpen die op dat moment actueel zijn.

T3A Mw. N. Adriaenssen

T3B Dhr. D. van den Oetelaar

T3C Dhr. P. Geurts

T3D Mw. C. Bastings

T4A Dhr. M. Hamer 

T4B Mw. F. Rosenhart

T4C Mw. B. Beerens

T4D Mw. I. Oerlemans