Coaches en mentoren

Iedere stamgroep heeft 2 coaches die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Elke dag verzorgt één van de coaches de dagstart waarin onder andere de dagplanning wordt doorgesproken. Elke leerling heeft minimaal 1 een-op-een coachgesprek per week. Ook draagt de coach zorg voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

19A Mw. S. Brugman en dhr. H van Schooneveld

19B Dhr. S. Bezemer en mw. P. Holsheimer

19C Mw.  M. Hoogesteger en mw. K. Sparidaens.

19D Dhr. P. Opsteeg en dhr. J. Swinkels

Mw. I. van Eekelen (AOA-leerlingen)

Mw. I. Bastings (Stamgroep overstijgend)

18A Mw. A. Debeij en mw. F. Persoon

18B Dhr. N. van Ree en mw. N. Rietmeijer

18C Mw. E. Fokker en dhr. J. Reedijk

17A Mw. N. Adriaenssen en dhr. M. Sluijter

17B Mw. L. van Damme en mw. S. van Ierland

17C Dhr. D. van den Oetelaar en mw. M. Pepels


Mentoren

Klas 4 heeft een mentor. De mentor draagt zorg voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling en monitort het leerproces. Elke week heeft de klas een mentoruur waarin de mentor in gesprek gaat met individuele leerlingen of groepen van leerlingen over allerlei onderwerpen die op dat moment actueel zijn.

T4A Mw. F. Rosenhart

T4B Dhr P. Geurts

T4C Mw. B. Beerens

T4D Dhr. M. van Soest