Coaches

Iedere stamgroep heeft coaches die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Elke dag verzorgt een coach de dagstart waarin onder andere de dagplanning wordt doorgesproken. Elke leerling heeft wekelijks een een-op-een coachgesprek. Ook draagt de coach zorg voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

U kunt contact opnemen met de coaches via e-mail, bericht in Teams of een opmerking bij de coachgesprekken in de Learning Portal.