Coaches

Voor de leerlingen is de coach het belangrijkste aanspreekpunt. De coaches zijn de spil in de begeleiding van de leerlingen. Alle contacten lopen in eerste instantie langs hen. Elke leerling heeft wekelijks een een-op-een coachgesprek, waarin het werken aan leerdoelen, studievaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling aan bod komen. 

Ieder schooljaar start met een LOCgesprek (leerling-ouder-coach). Tijdens dit gesprek worden de doelen voor het komende schooljaar opgesteld. In de loop van het schooljaar wordt in LOC-gesprekken de voortgang geƫvalueerd en zo nodig de zogenaamde periodedoelen bijgesteld.

Voor alle stamgroepen vindt dagelijks een dagstart plaats. Elke dag verzorgt een coach de dagstart waarin onder andere de dagplanning wordt doorgesproken. Ook het werken aan studievaardigheden, groepsvormende activiteiten, mediawijsheid, het bespreken van actualiteiten en loopbaanoriĆ«ntatie komen aan bod.

Ook voor ouders is de coach het eerste aanspreekpunt. U kunt contact opnemen met de coach van uw kind via e-mail, een bericht in Teams of een opmerking bij de coachgesprekken in de Learning Portal.