LOC-Gesprekken

Ouders zijn een belangrijke factor bij gepersonaliseerd leren. Wat wij als coaches en docenten op school doen, kunnen de ouders thuis continueren. Het is belangrijk om op één lijn te zitten, zodat de leerling een optimale leerweg kan doorlopen. Het is daarom essentieel dat leerling, ouders en coach regelmatig in gesprek gaan met elkaar tijdens het zogenaamde LOC-gesprek (Leerling-Ouder-Coach).

In het LOC-gesprek staat de ontwikkeling en groei van de leerling centraal. De leerling laat zijn ouders en coach zien wat hij wil, hoe hij dat wil en wat daarvoor nodig is. De opbrengst van het gesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode; bijvoorbeeld: op tijd komen, voor jezelf opkomen, een vak op een bepaald niveau doen, het aanleren van leerstrategieën. Dankzij het LOC-gesprek zijn ouders en coach goed op de hoogte van de doelen van de leerling, waardoor zij hem beter kunnen begeleiden bij zijn leerproces.

Wij organiseren driemaal een LOC-gesprek in een schooljaar.