PT-uren

Onderwijs is meer dan alleen het curriculum dat leidt naar een diploma. Onderwijs vormt voor het leven en moet het mogelijk maken om verborgen talenten te ontdekken en bloot te leggen. Daarom bieden wij Persoonlijk Talenturen aan waarin de leerlingen uit een uitgebreid aanbod keuzes kunnen maken om hun portfolio te vullen.

Enkele keren per week staat er een divers programma PT-uren op de planning. Leerlingen maken uit het aanbod een keuze en moeten aan het einde van het schooljaar  invulling gegeven hebben aan een PT-uur. Uiteraard geldt ook hier dat meer altijd mag. Aan het einde van leerjaar 2 hebben leerlingen minimaal 2 verschillende pt-uren gevolgd. Deze invulling naast het reguliere curriculum kan heel divers zijn: scholing/training/ontwikkeling op het gebied van Kunst en Cultuur, Sport en bewegen, horeca e.d.