Dagindeling

Binnen het gepersonaliseerd leren werken we niet met een lesrooster, maar met een onderwijsplanning.

Iedere dag ziet er qua opbouw hetzelfde uit, waardoor de leerlingen een grote mate van structuur ervaren.


08u30 – 09u00                 Coachgesprekken – zelfwerktijd

09u00 – 09u30                 Dagtart en stamgroepsessie

09u30 – 10u45                 Blok 1 - Leeractiviteiten

10u45 – 11u00                 pauze

11u00 – 12u15                 Blok 2 - Leeractiviteiten

12u15 – 12u45                 pauze

12u45 – 14u00                 Blok 3 - Leeractiviteiten

14u00 – 14u15                 pauze

14u15 – 15u00                 Flex

15u00 – 16u00                 Flextra