Dagindeling

Binnen het gepersonaliseerd leren werken we niet met een lesrooster, maar met een onderwijsplanning.

Iedere dag ziet er qua opbouw hetzelfde uit, waardoor de leerlingen een grote mate van structuur ervaren.


08u30 – 09u30                  coachgesprek – workshoptijd

09u30 – 10u00                  stamgroep, planning, NOS-Journaal

10u00 – 11u00                  leeractiviteiten

11u00 – 11u15                  pauze

11u15 – 12u45                  leeractiviteiten

12u45 – 13u15                  pauze

13u15 – 14u45                  leeractiviteiten

14u45 – 15u00                  pauze

15u00 – 16u00                  leeractiviteiten


Binnen het (uitgroeiende) reguliere onderwijs in leerjaar 3 en 4 werken we nog met een lesrooster. De pauzetijden zijn hetzelfde als binnen het gepersonaliseerd onderwijs. In plaats van leeractiviteiten en PT-uren vinden dan reguliere lessen plaats.