Schoolreglement

De school is een minisamenleving, dat betekent dat we een aantal afspraken moeten maken die bijdragen aan een veilige en aangename sfeer. De belangrijkste afspraak is: we hebben respect voor elkaar en voor onze leer- en leefomgeving!