Kluisjes

Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een kluisje toegewezen. De toewijzing en registratie van een kluisje (naam, kluisnummer) gebeurt door de conciƫrge.

Lokalen, gymzalen en overige ruimtes waar leerlingen zich kunnen bevinden, worden niet afgesloten. Leerlingen kunnen daarom hun waardevolle spullen in de kluisjes bewaren.

De schoolleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk in zake vermissing van of schade aan spullen die door de leerlingen in de kluisjes bewaard worden.

In opdracht van de schoolleiding kan de leerling verzocht worden zijn kluisje te openen voor inspectie. Misbruik van garderobekluisjes wordt bestraft.