Ouders

Wij hechten groot belang aan een goede communicatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Zij vertrouwen hun kinderen toe aan onze zorgen en samen, ouder, leerling en school, zijn we verantwoordelijk voor een succesvolle tijd op 2College Ruivenmavo.

Gedurende het schooljaar zijn er enkele vaste momenten waarop we ouders informeren:

  • In de eerste schoolweek houden de coaches van de groepen hun Leerling-Ouder-Coach-gesprek (LOC-gesprek).
  • In oktober vindt er een algemene ouderavond plaats.
  • Halverwege het schooljaar is er een LOC-gesprek om de vorderingen en de leerdoelen van de leerling te bespreken.
  • Het schooljaar wordt ook weer afgesloten met een LOC-gesprek.

Verder kennen we geen vaste spreekuren. Indien nodig kunt u contact opnemen met degene die u wenst te spreken. De e-mailadressen van de medewerkers vindt u achter in de schoolgids.

Schoolvorderingen kunt u ook volgen via de Learning Portal en via Magister (bovenbouw).