Ouders

Wij hechten groot belang aan een goede communicatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Zij vertrouwen hun kinderen toe aan onze zorgen en samen, ouder, leerling en school, zijn we verantwoordelijk voor een succesvolle tijd op 2College Ruivenmavo.

Gedurende het schooljaar zijn er enkele vaste momenten waarop we ouders informeren:

Voor de ouders van de leerlingen die in 2017 en 2018 aan onze school gestart zijn, geldt het volgende:

  • In de eerste schoolweek houden de coaches van de groepen hun Leerling-Ouder-Coach-gesprek (LOC-gesprek).
  • In oktober vindt er een algemene ouderavond plaats.
  • Ieder trimester wordt afgesloten met een LOC-gesprek om de vorderingen en de leerdoelen van de leerling te bespreken.
  • Het schooljaar wordt ook weer afgesloten met een LOC-gesprek.

Verder kennen we geen vaste spreekuren. Indien nodig kunt u contact opnemen met degene die u wenst te spreken. De e-mailadressen van de medewerkers vindt u achter in de schoolgids.

Schoolvorderingen kunt u ook volgen via de Learning Portal (KED17 en 18) en via Magister (leerjaar 3 en 4).


Voor leerjaar 3 en 4 geldt het volgende:

  • In het begin van het schooljaar zijn er kennismakings-/ informatieavonden. U krijgt informatie van de leerlingcoördinator, de schooldecaan en de mentoren.
  • In de loop van het schooljaar wordt een aantal ouderavonden georganiseerd. De ouders van de leerlingen worden samen met de leerling uitgenodigd om het rapport en andere zaken (bv. keuzes) te bespreken.

Ook hier geldt: wij kennen geen vaste spreekuren, maar indien nodig kunt u altijd contact opnemen met degene die u wenst te spreken.