Dit zijn wij!

VOOR GELIJKE KANSEN HEB JE ONGELIJK ONDERWIJS NODIG


KED: gepersonaliseerd leren

Op de Ruivenmavo begrijpen we dat leerlingen verschillend zijn. Deze verschillen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Ons onderwijsprogramma is geïnspireerd op het Zweedse Kunskapsskolan. Afgekort noemen wij het KED (Kunskapsskolan Education). Onder begeleiding van een coach stellen leerlingen een persoonlijk leerplan op. Via een online learning portal werken leerlingen aan leerdoelen, zodat zij op hun eigen tempo en niveau het einddoel, een diploma, kunnen halen. Door een leerling de regie te geven over zijn leerproces, leren wij hem stapsgewijs verantwoordelijkheid te nemen voor zijn toekomst.  


Kansrijke omgeving
Op de Ruivenmavo creëren we een kansrijke omgeving die nieuwsgierige leerlingen uitdaagt en die prikkelend is voor leerlingen die de kat uit de boom kijken. Elke leerling heeft een eigen coach die hem begeleidt bij zijn studie; samen bepalen zij hoe, in welk tempo en op welk niveau de leerling leert. Wij plaatsen leerlingen niet in een klas maar in een stamgroep. Minstens een keer per week vindt er een een-op-een gesprek plaats tussen leerling en coach. Niet alleen deze begeleiding, maar het hele leerproces (inclusief huiswerk!) vindt plaats onder schooltijd.


Kleine school met korte lijnen
2College Ruivenmavo is een kleine school voor vmbo-g/t in Berkel-Enschot. Leerlingen voelen zich er snel thuis. We hechten aan een goede sfeer en uitstekende begeleiding. We werken met korte lijnen tussen coaches, leerlingen en ouders. De betrokkenheid van ouders is duidelijk zichtbaar in de school. De ouderraad speelt daarin een belangrijke rol. Zij organiseert regelmatig thema-avonden over onderwerpen waar ouders en school elkaar in vinden.


Veel te beleven
Op onze school is van alles te beleven. Zo is er voor alle nieuwe brugklassers het introductiekamp, gaan leerlingen bij bepaalde vakken op excursie en krijgen de ouderejaars de kans om een reis naar het buitenland te maken. Ook organiseren we sportmiddagen en schoolfeesten. Aan het eind van de opleiding is er een groots galabal, een uitstapje en natuurlijk een supergezellige diploma-uitreiking.