Gepersonaliseerd onderwijs

Als we leerlingen gelijke kansen willen geven, moeten we ongelijk onderwijs bieden!

Ieder kind is anders en heeft andere talenten en ambities. De gemiddelde leerling bestaat niet! Zo heeft niet iedere leerling evenveel lesuren nodig voor een bepaald vak. Wij maken het mogelijk dat een leerling meer tijd kan besteden aan een vak waar hij moeite mee heeft en minder tijd hoeft te besteden aan een vak waarin hij goed is. Bovendien maken we het mogelijk dat een leerling een vak in een sneller tempo of op een hoger niveau kan volgen, waardoor hij versneld examen in dat vak kan doen. Bij ons is onderwijs pas echt maatwerk!

In ons onderwijs staat niet de leerstof centraal, maar de leerdoelen. De leerstof, de bronnen, zijn slechts een middel om het gestelde doel te bereiken.


Wat betekent dat in de praktijk?

Wat de leerlingen moeten leren staat vast. Dat bepaalt de overheid. Maar hoe een leerling leert, op welk niveau en in welk tempo, dat is voor iedere leerling verschillend. Ons onderwijs is zo georganiseerd dat de leerling, in overleg met en gesteund door een coach, zijn eigen niveau, tempo en manier van leren kan kiezen.

Om dit te realiseren hebben we veel van het reguliere onderwijs losgelaten en voor andere vormen gekozen:

  • We hebben geen lesroosters, wel onderwijsplanningen;
  • We geven geen cijfers, maar feedback. We maken gebruik van formatieve toetsen om van te leren;
  • We kennen geen jaarovergangen, dus geen zittenblijven. We bieden een continue leerproces tot aan het examen;
  • We gebruiken geen boeken, maar hebben een Learning Portal met daarin de leerdoelen die de leerlingen moeten halen;
  • We kennen geen mentoren, maar coaches die de leerlingen zeer intensief begeleiden bij het maken van een planning en het bereiken van hun doelen.

Coaches

Coaches zijn intensief bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. De leerling heeft minimaal 1x per week een één-op-één-gesprek met zijn coach. Tijdens dat gesprek komt de planning aan de orde maar ook waarom een bepaald doel wel of niet gehaald wordt. Bovendien houdt de coach in de gaten of de leerling een volledig leerproces doorloopt. De coach is de spil voor ondersteuning en begeleiding en zowel voor de leerling als voor de ouder de eerstaangewezen persoon voor contact.


Wilt u meer weten over ons onderwijsconcept, neem dan gerust contact op met:

Mw. H. Hoop (teamleider) hoop.h@verwijder-dit.2college.nl

Dhr. B. Paulissen (teamleider) Paulissen.B@verwijder-dit.2college.nl