Schoolleiding

Vestigingsdirecteur

Mw. L. Derks MSc (derks.l@verwijder-dit.2college.nl​)


Teamleiders

Mw. H. Hoop (hoop.h@verwijder-dit.2college.nl)  

Dhr. B. Paulissen (paulissen.b@verwijder-dit.2college.nl)                    

De teamleiders hebben de zorg voor een team van docenten en voor alle leerlingen. Zij regelen samen met de teamleden de activiteiten van het leerjaar en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en onderwijs.