Schoolleiding

Vestigingsdirecteur

Mw. L. Derks MSc (derks.l@verwijder-dit.2college.nl​)


Teamleiders

Mw. H. Hoop (hoop.h@verwijder-dit.2college.nl)  

Dhr. B. Paulissen (paulissen.b@verwijder-dit.2college.nl)                    

De teamleiders hebben de zorg voor een team van docenten en voor alle leerlingen. Zij regelen samen met de teamleden de activiteiten van het leerjaar en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en onderwijs.     

Vestigingscoordinator

Mw. I. Kemper (kemper.i@verwijder-dit.2college.nl)

De vestigingscoördinator heeft de zorg voor het onderwijsondersteunend personeel en de facilitaire zaken van de locatie. Zij is daarnaast verantwoordelijk voor zaken rondom planning en organisatie, ICT en communicatie.