Schoolleiding

Vestigingsdirecteur

Mw. L. Derks MSc (derks.l@verwijder-dit.2college.nl​)


Locatiecoördinator

Dhr. M. Bruijnen  ​ (bruynen.m@verwijder-dit.2college.nl)

De locatiecoördinator heeft de zorg voor het onderwijs ondersteunend personeel en de facilitaire zaken van de locatie. Hij is o.a. verantwoordelijk voor financiën, leermiddelen, rooster, ICT, administratie en communicatie.


Teamleider onderbouw ​ (basisprogramma en onderbouwprogramma):

Mw. H. Hoop (hoop.h@verwijder-dit.2college.nl)                      

Teamleider bovenbouw (klas 3 en 4):

Dhr. S. v. Beurden​ (beurden.s@verwijder-dit.2college.nl

De teamleider heeft de zorg voor een team van docenten en voor alle leerlingen van de desbetreffende leerjaren. Hij/zij regelt samen met de teamleden de activiteiten van het leerjaar en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.