Schoolleiding

Vestigingsdirecteur

Mw. L. Derks MSc (derks.l@verwijder-dit.2college.nl​)


Vestigingscoördinator 

Dhr. M. Bruijnen  ​ (bruynen.m@verwijder-dit.2college.nl)

De vestigingscoördinator heeft de zorg voor het onderwijs ondersteunend personeel en de facilitaire zaken van de locatie. Hij is o.a. verantwoordelijk voor financiën, leermiddelen, rooster, ICT, administratie en communicatie.


Teamleiders

Mw. H. Hoop (hoop.h@verwijder-dit.2college.nl)  

Dhr. B. Paulissen (paulissen.b@verwijder-dit.2college.nl)                    

De teamleiders hebben de zorg voor een team van docenten en voor alle leerlingen. Zij regelen samen met de teamleden de activiteiten van het leerjaar en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en onderwijs.