Verantwoording

2College is één van de scholen in de regio die een kijkje in haar organisatie geeft via scholenopdekaart.nl. Scholenopdekaart is een landelijk ontwikkeld systeem dat scholen voor voortgezet onderwijs op objectieve wijze de mogelijkheid geeft inzage te geven in hun schoolprestaties. Dit aan de hand van verschillende indicatoren.