Jaarverslag 2022

Organisatie in ontwikkeling

Het jaar 2022 staat in het teken van het partnerschoolschap van Kunskapsskolan Nederland. In december 2022 heeft de summatieve audit plaatsgevonden en is 2College Ruivenmavo de vijfde partnerschool in Nederland geworden. Hiermee heeft de school bewezen een goede ontwikkeling doorgemaakt te hebben en kwalitatief goed gepersonaliseerd onderwijs te verzorgen. Het kwaliteitskader van Kunskapsskolan Nederland is weergegeven in 9 kwaliteitsvelden die ook op de Ruivenmavo de basis vormen van het kwaliteitsdenken. Door jaarlijks een kwaliteitsplan te maken, gebaseerd op de surveys onder leerlingen, ouders en personeel is er blijvend aandacht voor onderwijsontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren.

NPO Interventies/middelen

De NPO-gelden zijn voornamelijk ingezet op het wegwerken van achterstanden in de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Daarnaast is ervoor gekozen om in te zetten op het sociaal-emotioneel welzijn. Er is o.a. geïnvesteerd in Young minds matter en scholing van docenten.

Ook is er voor examenkandidaten geïnvesteerd in trainingen voor het examen.

Jaarthema: kansenverbetering

De Ruivenmavo is van oudsher een school die in kansen en mogelijkheden denkt. Leerlingen met een KGT-advies worden geplaatst in een mavo-stamgroep met de intentie ze te begeleiden naar een mavo-diploma. In schooljaar 2020-2021 is de school gestart met een havo-stamklas voor leerlingen met een mavo-havo-advies die direct op havo-niveau willen starten in gepersonaliseerd onderwijs. In december 2022 is besloten om in deze havo-stamgroep de onderbouw havo aan te bieden (t/m leerjaar 3).

Resultaat

Een belangrijk resultaat in 2022 is het partnerschoolschap.