Jaarverslag 2023

Organisatie in ontwikkeling

Het jaar 2023 is het eerste jaar dat 2College Ruivenmavo deel uitmaakte van het partnerschoolschap van Kunskapsskolan Nederland. De school heeft bewezen dat ze kwalitatief goed gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt. Tegelijkertijd was er een risico bij de indicator examenresultaten en heeft de school een herstelopdracht gekregen van het bestuur. Deze opdracht resulteerde in een uitstekende eindexamenuitslag van 98% geslaagde leerlingen. Het gepersonaliseerd leren begint zijn vruchten af te werpen. Door jaarlijks een kwaliteitsplan te maken, gebaseerd op de surveys onder leerlingen, ouders en personeel is er blijvend aandacht voor onderwijsontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren. De survey in maart 2023 liet zien dat er slagen te maken zijn in het leer- en leefklimaat op de school. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de rest van het jaar 2023.

NPO Interventies/middelen

De NPO-gelden zijn voornamelijk ingezet op het wegwerken van achterstanden in de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Daarnaast is ervoor gekozen om in te zetten op het sociaal-emotioneel welzijn. Er is o.a. geïnvesteerd in Young minds matter en scholing van docenten. Ook is er voor examenkandidaten geïnvesteerd in trainingen voor het examen.

Jaarthema: Onderwijs in transitie naar de toekomst

2College Ruivenmavo heeft in 2017 de transitie naar gepersonaliseerd leren ingezet, daarmee is de school een voorloper in de transitie naar de toekomst. Inmiddels heeft het complete team de transitie omarmd en is een start gemaakt met de ontwikkelgesprekken per persoon.

Resultaat

Een belangrijk resultaat in 2023 is de uitstekende uitslag van het eindexamen..