Onderwijs

2College Ruivenmavo is een kleine school in Berkel-Enschot. De school kan maximaal 400 leerlingen huisvesten en kiest er ook bewust voor om klein te blijven. Op die manier kunnen wij de lijnen kort houden en alle leerlingen de aandacht en het onderwijs bieden dat zij nodig hebben.


In 2017 zijn wij gestart met gepersonaliseerd onderwijs geïnspireerd op het Zweedse concept Kunskapsskolan. Wij noemen ons onderwijs KED, een afkorting voor Kunskapsskolan Education. Het doel van onze werkwijze is om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces door hen zelf leerdoelen te laten bepalen en door deze te verbinden aan hun toekomstplannen. Leerlingen moeten actief deelnemen aan het onderwijs; ze moeten zelf nadenken over hun leerdoelen, reflecteren op hun leerproces en leerresultaten om vervolgens mee te denken over een volgende stap in hun ontwikkeling. Zij zijn dan meer ‘in control’ dan ‘under control’. Onderzoek wijst uit dat leerlingen beter gemotiveerd zijn als ze zelf de regie kunnen nemen. Door onze leerlingen zelf de regie te geven krijgen zij bovendien autonomie en ontwikkelen daardoor meer zelfvertrouwen.


Wij houden niet alleen rekening met verschillen tussen de leerlingen; wij maken er ons startpunt van. De basis van gepersonaliseerd leren is het persoonlijke profiel van de leerling waarin het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling worden bepaald. Omdat iedere leerling anders is, ziet ook elk leertraject er anders uit. Wij maken hierbij intensief gebruik van de moderne ICT-middelen.