Begeleiding

Ouderrapport en Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Dit ouderrapport geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school de kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Het is een samenvatting van het Schoolondersteuningprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Mocht u interesse hebben, dan vind u hieronder het volledig Schoolondersteuningsprofiel.

Begeleiding op Ruivenmavo

2College Ruivenmavo wil binnen de mogelijkheden de aangemelde leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om op een verantwoorde manier een vmbo-gt-diploma te halen. Daarnaast wil de school hen voorbereiden op het volwaardig kunnen functioneren als democratisch en zelfstandig burger in een complexe, internationale samenleving. Die route is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt tijdens de toelatingsprocedure uiterste zorgvuldigheid betracht.

Wij hechten veel waarde aan een goede leerlingbegeleiding. Gedurende het hele onderwijsleerproces wordt daarom aandacht besteed aan de studievaardigheid, de sociaal emotionele ontwikkeling en aan de loopbaanoriëntatie van de leerling. Bij de begeleiding van de leerling vervult de coach een sleutelrol. Hij is immers degene die monitort, signaleert, actie onderneemt en doorverwijst.

Als basisondersteuning biedt de school vakondersteuning, sociale vaardigheids- en faalangsttraining en remedial teaching. Voor leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben wij verschillende functionarissen in huis:

  • Ondersteuningscoördinator: verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van alle vormen van ondersteuning;
  • Ondersteuningsconsulent: begeleider van leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan alleen die van de coach;
  • Leerlingbegeleider en dyslexiecoach: verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen met leerachterstanden en voor de coördinatie van ondersteuning op het gebied van dyslexie.