Overige functionarissen

Leerjaarcoördinatoren

dhr. J. Swinkels (swinkels.j@verwijder-dit.2college.nl)

dhr. J. Reedijk (reedijk.j@verwijder-dit.2college.nl)

De leerjaarcoördinatoren, tevens anti-pest coördinatoren, hebben een ondersteunende rol voor de schoolleiding. U moet dan denken aan zaken die betrekking hebben op:

• Contacten met ouders wanneer zaken rondom de leerling daartoe aanleiding geven

• Verzuim, verwijdering en aantekeningen rondom gedrag

• Speciale verlofaanvragen

• Algemene leerlingenzaken

Ondersteuningscoördinator              

mw. N. van der Heijden (heijden.n@verwijder-dit.2college.nl)

Bij de ondersteuningscoördinator kunt u terecht voor alle vragen over ondersteuning en speciale zorg.

Ondersteuningsconsulenten               

mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl)

mw. P. Holsheimer (holsheimer.p@verwijder-dit.2college.nl)

De ondersteuningsconsulenten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen in het ASS-arrangement en begeleiden leerlingen bij wie het leren niet vanzelfsprekend gaat. 

Leerlingbegeleider        

mw. A. van den Broek (broek.a@verwijder-dit.2college.nl)

De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen met leerachterstanden en voor de coördinatie van remedial teaching.

Schooldecaan                  

dhr. N. van Ree (ree.n@verwijder-dit.2college.nl)

De schooldecaan is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met vakken- en studiekeuzes. Hij is voor het decanenwerk op donderdagmiddag te bereiken op het telefoonnummer van school, 088 023 28 00.

De schooladministratie                

Dhr. W. van Gorkum (gorkum.w@verwijder-dit.2college.nl)

mw. N. Brooimans (brooimans.n@verwijder-dit.2college.nl)

• Voor wijziging van NAW gegevens;

• Voor schoolgelden 

• Voor studieverklaringen;

• Verhuizing of wijziging van telefoonnummer kunt u doorgeven aan de administratie.

Conciërges                        

dhr. J. Broersen (broersen.j@verwijder-dit.2college.nl)

mw. M. Loogman (loogman.m@verwijder-dit.2college.nl)

• voor meldingen zoals te laat komen, ziekte, schade aan voorwerpen, verloren spullen en verwijdering uit de lessen.

Assistent leerlingen       

mw. R. Kramers (kramers.r@verwijder-dit.2college.nl)

• vast aanspreekpunt van de leerlingenbalie en het open leercentrum.