Overige functionarissen

Leerling- en onderwijscoördinator

Mw. S. Abdul (abdul.s@verwijder-dit.2college.nl

De leerling- en onderwijscoördinator (loco) vormt een belangrijke schakel tussen leerlingen, docenten, ouders en begeleiding. De loco monitort frequent of langdurig verzuim, schakelt bij probleemsituaties met alle betrokkenen en neemt passende maatregelen. De loco behandelt aanvragen voor buitengewoon verlof en coördineert de activiteiten die buiten de lessen voor leerlingen worden georganiseerd.

Verzuimcoördinatoren

Dhr. K. Ruis (ruis.k@verwijder-dit.2college.nl) - onderbouw

Mw. W. Aerts (aerts.w@verwijder-dit.2college.nl) - bovenbouw

De verzuimcoördinatoren zien toe op het naleven van afspraken en regels. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en docenten/coaches bij het oplossen van problemen die te maken hebben met het volgen van lessen, absentie en te laat komen. Zij vangen leerlingen op die hebben verzuimd of worden verwijderd uit de les, signaleren bijzonderheden in verzuimmeldingen en stemmen consequenties en de uitvoering af met de loco. 

Ondersteuningscoördinator              

Mw. N. van der Heijden (heijden.n@verwijder-dit.2college.nl) - onderbouw

Mw. P. Holsheimer (holsheimer.p@verwijder-dit.2college.nl) - bovenbouw

Bij de ondersteuningscoördinatoren kunt u terecht voor alle vragen over ondersteuning en speciale zorg. 

Ondersteuningsconsulenten               

Mw. L. Michels (michels.l@verwijder-dit.2college.nl) - onderbouw

Mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl) - bovenbouw

De ondersteuningsconsulenten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen in het ASS-arrangement en begeleiden leerlingen bij wie het leren niet vanzelfsprekend gaat. 

Leerlingbegeleider        

Mw. A. van den Broek (broek.a@verwijder-dit.2college.nl)

De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen met leerachterstanden en voor de coördinatie van remedial teaching.

Decanaat

Dhr. N. van Ree (ree.n@verwijder-dit.2college.nl

Mw. V. Smout (smout.v@verwijder-dit.2college.nl)

De decaan is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met vakken- en studiekeuzes. Het decanaat is op donderdagmiddag te bereiken op het telefoonnummer van school, 088 023 28 08.

De schooladministratie                

Mw. N. Brooimans (brooimans.n@verwijder-dit.2college.nl)

Dhr. W. van Gorkum (gorkum.w@verwijder-dit.2college.nl)

Voor vragen met betrekking tot schoolgelden, studieverklaringen en mutaties van NAW-gegevens kunt u terecht bij onze schooladministratie. Als voor 1 augustus geen schriftelijk bericht is ontvangen dat een leerling de school gaat verlaten, veronderstellen wij dat hij het volgend schooljaar eveneens 2College Ruivenmavo zal bezoeken. 

Conciërges                        

Dhr. J. Broersen (broersen.j@verwijder-dit.2college.nl)

Mw. M. Loogman (loogman.m@verwijder-dit.2college.nl)

Dhr. M. van Pelt (pelt.m@verwijder-dit.2college.nl)

Voor schade aan voorwerpen, verloren spullen en kluisjes zijn de conciërges aanspreekpunt. 

Assistent leerlingen en OLC beheer     

Mw. R. Kramers (kramers.r@verwijder-dit.2college.nl) - OLC boven en leerlingenbalie

Mw. P. Donze (donze.p@verwijder-dit.2college.nl) - OLC beneden

Vaste aanspreekpunten van de open leercentra. Bij de leerlingenbalie kunnen leerlingen o.a. terecht voor ziek- en absentiemeldingen en het lenen van boeken.

Vertrouwenspersonen

Mw. L. van Damme (damme.l@verwijder-dit.2college.nl)

Dhr. P. Geurts (geurts.p@verwijder-dit.2college.nl)

De interne vertrouwenspersonen kunnen op verzoek van ouders, leerlingen en personeelsleden ondersteuning bieden als er sprake is van klachten, miscommunicatie, onheuse bejegening, machtsmisbruik, pesten en dergelijke. 

Externe vertrouwenspersoon

Dhr. R. Ploegmakers (royploegmakers@verwijder-dit.vertrouwenswerk.nl)

Mw. E. van Antwerpen 

Vertrouwenswerk is het expertisecentrum voor vertrouwenszaken in het onderwijs dat vooral in Noord-Brabant en ook landelijk actief is. Ons werk is het bieden van ondersteuning aan betrokkenen bij scholen als er sprake is van klachten, miscommunicatie, onheuse bejegening, machtsmisbruik, pesten en dergelijke. Het kan gaan om kwesties tussen volwassenen (bijvoorbeeld ouders en directie), tussen een volwassene en één of meer kinderen (bijvoorbeeld een te streng straffende leerkracht) of tussen kinderen onderling (bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag). Wij kunnen worden ingezet op verzoek van ouders, leerlingen, personeelsleden, interne vertrouwenspersonen, directies en bestuur van aangesloten scholen.