Overige functionarissen

Leerlingcoördinator       

dhr. J. Swinkels (swinkels.j@verwijder-dit.2college.nl)

De leerlingencoördinator heeft een ondersteunende rol voor de schoolleiding en is ondersteunend voor de mensen die belast zijn met de speciale zorg voor leerlingen. U moet dan denken aan zaken die betrekking hebben op:

• Contacten met ouders wanneer zaken rondom de leerling daartoe aanleiding geven

• Verzuim, verwijdering en aantekeningen rondom gedrag

• Speciale verlofaanvragen

• Algemene leerlingenzaken

Ondersteuningscoördinator              

mw. N. van der Heijden (heijden.n@verwijder-dit.2college.nl)

Bij de ondersteuningscoördinator kunt u terecht voor alle vragen over ondersteuning en speciale zorg voor uw zoon/dochter.

Ondersteuningsconsulent                  

mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl)

mw. P. Holsheimer (holsheimer.p@verwijder-dit.2college.nl)

De ondersteuningsconsulent is verantwoordelijke voor de leerlingen in het ASS-arrangement en begeleid leerlingen bij wie het leren niet vanzelfsprekend gaat. 

Leerlingbegeleider        

mw. A. van den Broek (broek.a@verwijder-dit.2college.nl)

De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen met leerachterstanden en voor de coördinatie van remedial teaching.

Anti-Pestcoördinator    

dhr. J. Reedijk (reedijk.j@verwijder-dit.2college.nl)

De anti-pestcoördinator wordt betrokken bij alle pestincidenten of vermeende pestincidenten op school. Hij bewaakt daarbij het proces dat met betrokkenen wordt ingegaan.

Schooldecaan                  

dhr. N. van Ree (ree.n@verwijder-dit.2college.nl)

De schooldecaan is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met vakken- en studiekeuzes. Hij is voor het decanenwerk op donderdagmiddag te bereiken op het telefoonnummer van school.

De schooladministratie                

mw. A. Janssen (janssen.a@verwijder-dit.2college.nl)

mw. N. Brooimans (brooimans.n@verwijder-dit.2college.nl)

• voor schoolgelden;

• voor studieverklaringen;

• verhuizing of wijziging van telefoonnummer kunt u het best doorgeven aan de administratie.

Conciërges                        

dhr. J. Broersen (broersen.j@verwijder-dit.2college.nl)

mw. M. Loogman (loogman.m@verwijder-dit.2college.nl)

• voor meldingen zoals te laat komen, ziekte, schade aan voorwerpen, verloren spullen en verwijdering uit de lessen.

Assistent leerlingen       

mw. R. Kramers (kramers.r@verwijder-dit.2college.nl)

• vast aanspreekpunt van de leerlingenbalie en het open leercentrum.