Overige functionarissen

Vestigingscoördinator 

Mw. K. van Spaendonk (spaendonk.k@verwijder-dit.2college.nl

De vestigingscoördinator heeft de zorg voor het onderwijs ondersteunend personeel en de facilitaire zaken van de locatie. Zij is o.a. verantwoordelijk voor financiën, leermiddelen, rooster, ICT, administratie en communicatie.

Leerjaarcoördinatoren

Dhr. J. Swinkels (swinkels.j@verwijder-dit.2college.nl)

Dhr. J. Reedijk (reedijk.j@verwijder-dit.2college.nl)

De leerjaarcoördinatoren, tevens anti-pest coördinatoren, hebben een ondersteunende rol voor de schoolleiding. U moet dan denken aan zaken die betrekking hebben op:

• Contacten met ouders wanneer zaken rondom de leerling daartoe aanleiding geven

• Verzuim, verwijdering en aantekeningen rondom gedrag

• Speciale verlofaanvragen

• Algemene leerlingenzaken

Ondersteuningscoördinator              

Mw. N. van der Heijden (heijden.n@verwijder-dit.2college.nl)

Bij de ondersteuningscoördinator kunt u terecht voor alle vragen over ondersteuning en speciale zorg.

Ondersteuningsconsulenten               

Mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl)

Mw. P. Holsheimer (holsheimer.p@verwijder-dit.2college.nl)

De ondersteuningsconsulenten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen in het ASS-arrangement en begeleiden leerlingen bij wie het leren niet vanzelfsprekend gaat. 

Leerlingbegeleider        

Mw. A. van den Broek (broek.a@verwijder-dit.2college.nl)

De leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen met leerachterstanden en voor de coördinatie van remedial teaching.

Schooldecaan                  

Dhr. N. van Ree (ree.n@verwijder-dit.2college.nl)

De schooldecaan is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met vakken- en studiekeuzes. Hij is voor het decanenwerk op donderdagmiddag te bereiken op het telefoonnummer van school, 088 023 28 00.

De schooladministratie                

Dhr. W. van Gorkum (gorkum.w@verwijder-dit.2college.nl)

Mw. N. Brooimans (brooimans.n@verwijder-dit.2college.nl)

• Voor wijziging van NAW gegevens;

• Voor schoolgelden 

• Voor studieverklaringen;

• Verhuizing of wijziging van telefoonnummer kunt u doorgeven aan de administratie.

Conciërges                        

Dhr. J. Broersen (broersen.j@verwijder-dit.2college.nl)

Mw. M. Loogman (loogman.m@verwijder-dit.2college.nl)

• voor meldingen zoals te laat komen, ziekte, schade aan voorwerpen, verloren spullen en verwijdering uit de lessen.

Assistent leerlingen       

Mw. R. Kramers (kramers.r@verwijder-dit.2college.nl)

• vast aanspreekpunt van de leerlingenbalie en het open leercentrum.