Vwo op Durendael: “Menselijk, stimulerend en toegankelijk“

Graag laten we ook een keer ouders aan het woord over onze school. Deze keer is dat Suzanne Welberts, die twee kinderen op het vwo heeft.

Er staat altijd iemand voor je klaar

“Het team van de vwo-afdeling op Durendael is heel toegankelijk, zowel voor ouders als voor kinderen. Er staat altijd iemand voor je klaar. Dat geeft een goed gevoel! Groei begint altijd vanuit (zelf)vertrouwen en aan deze basis wordt meteen vanaf de eerste schooldag gebouwd. De focus ligt niet enkel op resultaat, maar ook op het proces. 

Aanleren van een onderzoekende en kritische houding

Bij het vak academische vaardigheden wordt al op relatief jonge leeftijd een onderzoekende en kritische houding gestimuleerd. Dergelijke vaardigheden neem je mee voor de rest van je studerende en werkende leven. Dit vak is een meerwaarde en zeker iets waar de school trots op mag zijn. Kinderen komen al vanaf de brugklas in aanraking met bijvoorbeeld academisch schrijven en onze dochter, die nu in 1-vwo zit, moest onlangs bijvoorbeeld een universiteit benaderen voor een opdracht. Er wordt zo in zes jaar tijd langzaam toegewerkt naar een leven op de universiteit. De competenties die daarvoor een vereiste zijn worden gaandeweg bijgebracht. 

Academische vaardigheden dragen bij aan weloverwogen keuze

Het zet de kinderen ook op jonge leeftijd aan tot het nadenken over welke studies er zijn en waar hun interesses liggen. Onze zoon zit nu in 3-vwo, het jaar dat de profielkeuze gemaakt moet worden. Mede door het vak academische vaardigheden is er een breder beeld ontstaan over wat een studie aan de universiteit inhoudt en wat de diverse mogelijkheden zijn. Dit draagt op een hele positieve manier bij aan het maken van een bewuste, weloverwogen keuze.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op Durendael

School draait voor ons als ouders niet enkel om het leveren van de juiste cijfers, het draait juist ook om het ontdekken van waar je kracht ligt (met vallen en opstaan). Hier is ruimte voor op Durendael en dat is heel waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Als we Durendael (en dan in het bijzonder de vwo-afdeling) in drie woorden zouden moeten omschrijven dan kiezen wij voor: menselijk, stimulerend en toegankelijk."