Update 28 november 2021

Beste ouders en leerlingen,

Afgelopen vrijdag zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met de toegenomen besmettingen in Nederland. Gelukkig mogen de scholen open blijven, zodat we het schoolritme vast kunnen houden. Het gebeurt helaas wel dat er links of rechts een les uitvalt of dat leerlingen tijdelijk afwezig zijn.

Wat weer wel terug is, is het feit dat we op de gangen tijdens verplaatsingen mondkapjes moeten dragen.

Wij vragen u te blijven melden wanneer u geconfronteerd wordt met een besmetting in uw huishouden.

Er zijn nog steeds zelftesten te verkrijgen op school. Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat leerlingen deze testen op school gaan uitvoeren. Dit moet je thuis doen, liefst in bijzijn van een ouder. Het RIVM adviseert om dit twee keer per week te doen.

Bij een positieve zelftest moet je altijd nog een officiële test laten doen om zeker te weten dat de uitslag klopt.

De verdere coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn ongewijzigd, dit betekent:

  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
  • Zorg voor voldoende hygiëne, zoals handenwassen en niezen in de elleboog
  • Voor de leerlingen zijn zelftesten beschikbaar bij de conciërge ( deze worden alleen verstrekt als ouders hier, via magister, toestemming voor hebben gegeven)
  • Hoewel het ventilatiesysteem op de Cobbenhagens voldoet aan de eisen, blijft regelmatig openzetten van ramen en deuren voor het verversen van de lucht gedurende de lesdag gewenst  

Zolang de lessen op school zijn, vervalt de mogelijkheid om onlinelessen te volgen. Wanneer je door ziekte thuis bent, moet je via een klasgenoot zorgen dat je bij blijft of kun je, wanneer je terug bent op school, aan je docent vragen wat je nog moet doen.

Zodra een klas voor langere tijd geheel naar huis wordt gestuurd zullen we wel online lessen gaan verzorgen.

 

Ronald Verschuren

Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenmavo en Cobbenhagenlyceum