Uitreiking WON-certificaten en junior certificates

Op woensdagavond 9 november zijn op Durendael de WON-certificaten en de Junior Certficates uitgereikt. De aankleding van de avond werd verzorgd in samenwerking met de vakgroep Engels en Culturele en kunstzinnige Vorming (ckv).

Tto-leerlingen van havo en vwo sluiten de eerste drie jaar af met het junior certificate. Vwo-leerlingen ontvangen een WON-certificaat voor het onderzoek dat ze in het derde jaar gedaan hebben. Vol trots lieten de leerlingen hun ouders zien wat ze na drie jaar hard werken hebben bereikt.

Creatieve intermezzo's

Bijzonder aan de uitreiking waren de creatieve intermezzo’s met toneelstukjes door de leerlingen, die zij hadden voorbereid tijdens de lessen Engels Plus en ckv. De tto-leerlingen zetten een Engelstalig kort verhaal om in een opvoering op de bühne. De reguliere vwo-leerlingen schreven een script naar aanleiding van hun WON-werkstuk. Alle toneelstukjes stonden in het teken van de drie centrale thema’s: (on)gelijkheid, oorlog en (lachen is) gezond.

'Heel wat in hun mars'

De begeleidende docenten zijn erg enthousiast over de uitvoering: ‘Deze vakoverstijgende activiteit was een groot succes. Leerlingen hebben heel goed samengewerkt en er een mooi geheel van gemaakt. Ze hebben echt laten zien wat ze in hun mars hebben. Ook hebben ze supergoed geholpen bij het opruimen. Chapeau!’