Techniekles groep 8: Welke raket vliegt het verst?

Op woensdag 25 januari vond de eerste belevingsmiddag voor groep 8 plaats op 2College Durendael. De leerlingen kregen onder andere een rondleiding door de school en volgden een les. Naast techike werden er ook lessen digitaal burgerschap (o.a. mediawijsheid), gym, wiskunde, Engels  en Mens & Maatschappij aangeboden.

Techniek

In de techniekles van meneer Bruyninckx kregen de leerlingen instructie om zelf een raket te bouwen van isolatiebuis en karton. Met behulp van een lanceerbasis op hoge druk mochten zij vervolgens hun raket afschieten. Maar welke raket kwam nu het verst?

Wat bepaalt de afstand?

‘Deze techniekles gaat over aerodyamica en de tweede wet van Newton,’ vertelt docent Steven Bruyninckx. ‘Leerlingen ontdekken zo welke factoren van invloed zijn de afstand die hun raket aflegt. Isolatiebuis is een licht materiaal, dus weinig massa. In principe zou zo’n licht voorwerp dus ver moeten komen. Maar je moet ook rekening houden met stroomlijning en stabiliteit. Die kun je creëren door middel van de vleugels.’

Vakoverstijgende les

Het afschieten van de diverse ontwerpen leverde soms verrassende resultaten op. ‘Techniek is vakoverstijgend, meent Steven. Dat is ook het leuke ervan. Je kunt er zowel je creativiteit als je kennis van wiskunde (de perfecte driehoek), natuurkunde (kracht is massa maal snelheid) en soms ook nog Engels of Duits in kwijt.

Schrijf je snel in!

De volgende belevingsmiddag is op woensdag 1 februari (vol). Je kunt je nog inschrijven voor woensdag 8 februari