Mondkapje verplicht op Durendael

Op donderdag 8 oktober hebben de leerlingenraad, de ouderraad en de personeelsraad van 2College Durendael in de vergadering van de medezeggenschapsraad ingestemd met het verplicht gebruik van het mondkapje in de school.

Vanaf maandag 13 oktober geldt daarom op 2College Durendael voor iedereen een mondkapjesplicht in ruimtes waar geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Dit geldt voor de gangen, de trappen en de aula (behalve als je daar eet of drinkt). 

Voor de lessen geldt deze verplichting niet. Bij beroepsgerichte vakken en vakken met een praktische activiteiten, bepaalt de medewerker hoe om te gaan met het dragen van het mondkapje.

Het dragen van mondkapjes is een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft belangrijk om 1,5 meter afstand te houden, de handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. 

We rekenen op jullie medewerking, in het belang van ieders gezondheid.