Leerlingen onderzoeken beekdal de Voorste Stroom

Op maandag 16 mei gaan de derdejaars vwo-leerlingen op onderzoek in het beekdal van de Voorste Stroom. Het onderzoeksgebied strekt zich uit van voormalig kasteel Durendael tot aan het huidige Moerenburg. Het betreft een vakoverstijgende opdracht vanuit de vakgroepen biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Het ‘mysterie Durendael’

‘Het beekdal van de Voorste stroom is eigenlijk een ondergewaardeerd gebied’,  meent Lambert Winkelmolen, docent en lid van de heemkundekring, ‘want het heeft een zeer interessante geschiedenis. ‘Hoe de buitenplaats van ‘kasteel Durendael', zoals het in de volksmond heet, eruit zag, is historisch gezien in nevelen gehuld. Tot op zekere hoogte kun je spreken van het ‘mysterie Durendael’

Bodemonderszoek

De leerlingen starten hun onderzoek per fiets vanuit café Mie Pieters, dat van oorsprong Jagers en Vissers Lust heet. Naast een historisch onderzoek doen de leerlingen ook onderzoek naar bomen, planten en beestjes die leven in het gebied. Ook zullen ze het bodemprofiel duiden door middel van boringen. De leerlingen verwerken hun onderzoeksresultaten in een presentatie.