Leerlingen 1-vwo praten met directie

Leerlingen van 1-vwo spraken in februari tijdens Expeditie Durendael met de directie van de school om ideeën voor hun afdeling uit te wisselen. Ze legden directeur Ben Leenen het vuur na aan de schenen met de volgende vragen:

  • Waarom hebben jullie gekozen voor het 50-minuten rooster?
  • Waarom hebben wij geen langere pauzes? 
  • Waarom houden leraren nooit rekening met de toetsen van andere vakken?
  • Waarom krijgen wij geen papieren rapport, maar gebruiken we tijdens toetsen veel blaadjes?
  • Waarom mag de onderbouw niet van het schoolplein af? 
  • Waarom hebben we geen drinkpauze tijdens de les?
  • Mogen we een pauze tussen het 6e en het 7e uur?
  • Mogen we misschien minder huiswerk?

Overleg met leerlingenraad

Pittige vragen, maar Ben is wel wat gewend als het op opmerkingen van leerlingen aankomt. Regelmatig heeft hij overleg met de leerlingenraad, waarin ook dit soort kwesties aan de orde komen. Ben: 'De vraag van water drinken in de les bijvoorbeeld hebben we daar ook besproken, samen denken we na over een oplossing. We begrijpen dat het vooral voor de brugklassers fijn is om toch nog een papieren rapport te hebben. Dat gaan we dus voor leerlingen in leerjaar 1 opnieuw invoeren.  

Toetsen onder de loep

De opmerking over toetsen is ook bij de leerlingenraad aan de orde gekomen. We zijn daar momenteel serieus mee aan het werk en dit onderwerp zal ook aan de orde komen op de studiedag van 1 maart. Wordt vervolgd in elk geval. Ik vond het een prettig gesprek waarin ik als directeur ook de kans kreeg om dingen uit te leggen die voor ons als school heel logisch en normaal zijn, maar voor "nieuwe" brugklassers niet, zoals bijvoorbeeld het 50-minuten rooster en de pauzes. En dat huiswerk, tja...'.