Zo geven wij online onderwijs!

Zo geven wij online onderwijs!

Vandaag hebben voor een groot deel van onze leerlingen de laatste fysieke lessen plaatsgevonden.

Hiermee willen wij jullie informeren over hoe we ons onderwijs vanaf nu tot 18 januari gaan vormgeven.

KED17 (examenkandidaten)

 • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
 • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
 • Vanaf maandag 4 januari volgen alle leerlingen van KED17 weer fysiek leeractiviteiten op school volgens de nieuwe onderwijsplanning. Deze planning is vanaf eind deze week te vinden in de agenda in de Learning Portal. De leerlingen zelf worden hierover in de dagstart door de coaches geïnformeerd.
 • De PTA-week van week 3 wordt een week verschoven naar week 4. Daarmee hebben de leerlingen iets meer ruimte om zich hierop goed voor te bereiden.
 • De herkansingen van deze PTA-week worden verplaatst van maandag 8 naar maandag 22 februari (na de voorjaarsvakantie).

KED18

 • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
 • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
 • Vanaf maandag 4 januari tot maandag 18 januari volgen de leerlingen online les volgens het ‘online’ rooster.
 • De PTAweek van week 3 wordt een week verschoven naar week 4. Daarmee hebben de leerlingen iets meer ruimte om zich hierop goed voor te bereiden.
 • Het herkansingsmoment voor deze PTA-week blijft ongewijzigd: maandag 1 maart.

KED19

 • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
 • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
 • Vanaf maandag 4 januari tot maandag 18 januari volgen de leerlingen online les volgens het ‘online’ rooster.

KED20

 • De leerlingen hebben vanochtend allemaal instructie gekregen over hoe ze moeten werken in TEAMS en hoe ze deel kunnen nemen aan online lessen.
 • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
 • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
 • Vanaf maandag 4 januari tot maandag 18 januari volgen de leerlingen online les volgens het ‘online’ rooster.

 

Dagindeling van online rooster

08u30-09u30 coachgesprekken

09u30-09u45 dagstart

09u45-10u45 lesblok 1

10u45-11u00 pauze

11u00-12u00 lesblok 2

12u15-13u15 lesblok 3 of zelf werktijd / contactuur

Het is zeker niet onze bedoeling om de leerlingen lange tijd achter het beeldscherm te laten werken, daarom hebben we alleen tot 13u15 lesactiviteiten ingepland en geldt de beschikbaarheid van leerlingen ook tot 13u15.

Het laatste onderdeel van de dagplanning (12u15-13u15) is zelf werktijd en bestaat er voor leerlingen de mogelijkheid om via chat of openstaande ‘vergadering’ van vakken vragen te stellen. Ook vakdocenten hebben dan de mogelijkheid om leerlingen apart te benaderen.

Wellicht ten overvloede volgt hieronder nogmaals de gedragscode voor onderwijs op afstand:

Gedragscode OMO onderwijs op afstand

Het is belangrijk dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, veilig onderwijs op afstand kan volgen.Het onderwijskundige aspect, dus hoe onderwijs op afstand wordt vorm gegeven, is naast de AVG (privacy)-aspecten, erg belangrijk. Hierbij spelen de verdeling van schermtijd, beschikking over goede apparatuur en een goede internetverbinding een belangrijke rol. Microsoft TEAMS is de goedgekeurde functionaliteit voor wat betreft digitale meetings. Het tot beschikking hebben van de juiste middelen (apparatuur en internetverbinding) wordt door de ouders/leerling zelf geregeld. De school is hiervoor niet verantwoordelijk. Als ouders/leerlingen hierbij tegen problemen aanlopen, kan hierover met de school in gesprek worden gegaan om te kijken of er met elkaar gewerkt kan worden aan een passende oplossing zodat de leerling onderwijs kan blijven volgen.

Algemeen

Voor onderwijs op afstand gelden dezelfde regels als voor de lessen die klassikaal worden gegeven. Iedereen houdt zich aan de leefregels die op school gelden. Aanvulling op regels betreffende onderwijs op afstand:

 • Het is absoluut niet toegestaan om tijdens onderwijs op afstand (audio en/of video) opnames te maken! Niet door de leerlingen en niet door de docent.
  NB. De docent kan wel kiezen om audiovisueel materiaal te delen of het instructiedeel van de les op te nemen. Als hij/zij dit doet zijn hierop de AVG-regels van toepassing. Geen persoon (zowel docent als leerlingen) komt in beeld, zeker niet op een compromitterende wijze. Het gaat om de leerstof, niet om het in beeld hebben van personen.
 
 • De rechten van beeldmateriaal van het onderwijs op afstand liggen bij de school.
Voor docenten
 • Houd je aan de geldende gedragsregels in de benadering van leerlingen.
 • Werk samen met collega’s en deel succesvolle werkvormen.
 • Begin iedere online les met een instructie over de verwachting in gedrag van de leerlingen. Bijvoorbeeld hoe ze kunnen aangeven dat ze een vraag hebben of het uitzetten van hun microfoon.
Voor leerlingen
 • Reageer niet anoniem op artikelen, berichten etc. maar zeg wie je bent.
 • Gedraag je online zoals je dat ook binnen (en buiten) de school hoort te doen.
 • Gebruik sociale media in de les ALLEEN als je daarvoor toestemming hebt van de docent.
 • Reageer niet op andere berichten van binnen of buiten de school tijdens lestijd.
 • Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook, opnames, foto’s, schermafbeeldingen, video’s en/of geluid van de lessen te maken, op te slaan en/of te delen.
 

Met vertrouwen gaan wij de kerstvakantie in. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande kunt u zich wenden tot één van de leden van de schoolleiding.

Met vriendelijke groet,

Lian Derks, vestigingsdirecteur
Marc Bruijnen, vestigingscoördinator
Bram Paulissen, teamleider
Heidi Hoop, teamleider