27 maart examen-update

Aan alle examenkandidaten, ouders en verzorgers,

Betreft: Afronden schoolexamens

Tilburg, 27 maart 2020

Beste examenkandidaten,
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat een ingrijpende beslissing; het centraal examen gaat niet door en het diploma wordt behaald op basis van de resultaten van het schoolexamen. Ik kan me voorstellen dat het voor onze leerlingen een onzekere en verwarrende boodschap is. Er komen ongetwijfeld veel vragen op hen af: Wat betekent dat voor mij? Wat moet ik nog allemaal doen voor het schoolexamen? Komen er extra herkansingen? En vooral ook, wat betekent dit voor mijn vervolgopleiding?

Al deze vragen staan ook voor ons nog open. We zijn op dit moment druk bezig met inventariseren van de juiste gegevens en informatie die we nodig hebben om dit schooljaar en daarmee de  schoolcarrière van onze examenleerlingen tot een zo goed mogelijk einde te brengen. We stemmen voortdurend af met de andere vestigingen van 2College, met de andere scholen in Tilburg en omgeving en uiteraard met de overheid. De laatste komt nog met aanvullende regelgeving als het bijvoorbeeld gaat om de mogelijkheid om extra herkansingen te geven.

Wat al wel duidelijk is, is dat het schoolexamen alle eindtermen moet bevatten om tot een afronding te mogen overgaan. Het kan daarom betekenen dat het PTA op enkele onderdelen aangepast moet worden. Het is belangrijk dat voor alle examenkandidaten volstrekt duidelijk is hoe dat afronden plaats gaat vinden en dat goed is vastgelegd hoe er dan wordt beoordeeld.

Helaas is veel nu nog onduidelijk. Zo weten we nog niet wanneer examenkandidaten naar school mogen komen voor openstaande schoolexamens, inhalen en herkansingen. Hoe organiseren we alles als leerlingen niet mogen komen? Zo weten we ook nog niet wat de slaag-zakregeling gaat inhouden en dat kan heel belangrijk worden in hoe je de schoolexamens nu afrondt.

Helaas kunnen we jullie voor het weekend niet verder informeren, maar uiteraard proberen we dat wel zo spoedig mogelijk te doen na het weekend. Ondertussen is het belangrijk om je blijvend voor te bereiden op de laatste schoolexamens. Ik begrijp dat dit niet altijd meevalt; weet dat onze docenten er zijn om je te ondersteunen en om al je vragen te beantwoorden.

Hartelijke groet en blijf gezond!

Mw. L. Derks

Directeur 2College Ruivenmavo