Update slaag/zakregeling 2020

9 april 2020


Beste leerlingen, geachte ouders.


Inmiddels is de slaag/zakregeling door het ministerie bekend gemaakt.

De volledige tekst is na te lezen op : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/08/servicedocument-vo-examens-slaag-zakregeling-2019-2020

De belangrijkste zaken hebben we hier voor jullie op een rijtje gezet.

Op 4 juni zal de uitslag van de eerste ronde bekend worden gemaakt. En hopelijk mag de vlag dan uit. Voor het zover is, moet er wel aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan:
Alle pta onderdelen moeten gedaan zijn. Wij zullen dat goed in de gaten houden, maar controleer ook zelf in magister of er nog zaken ontbreken.

Wanneer alle cijfers bekend zijn kunnen we de uitslag gaan bepalen. Hierbij moet je eigenlijk de “normale “ slaag/zakregeling hanteren. Alleen de 5,5 gemiddeld voor het CSE komt natuurlijk te vervallen.

Om dit voor jezelf te kunnen bepalen gebruik dan de handleiding via de onderstaande link

Havo : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/04/08/examenseisen-havo-2020

VWO : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/04/08/examenseisen-vwo-2020

Zoals al eerder gemeld, zijn we tot aan de meivakantie bezig om alle pta-toetsen af te handelen. Na de meivakantie is er nog een mogelijkheid om zaken in te halen. Als het inhalen achter de rug is, zullen we de herkansingen afnemen. Daarmee is de eerste ronde afgewerkt en kan de slaag/zakregeling worden toegepast.

Als je op 4 juni nog niet geslaagd bent of wanneer je een cijfer wilt verbeteren, zal er halverwege juni een tweede ronde zijn waarin de zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) worden afgenomen.
Elke leerling heeft recht om twee vakken te verbeteren. Hierbij geldt dat het cijfer dat je voor het pta hebt gehaald 50% meetelt en het punt dat je haalt voor de RV-toets ook voor 50%. Mocht het resultaat door de RV-toets lager worden, dan telt deze niet mee en hou je het oorspronkelijke cijfer.

De RV-toets gaat (zo veel mogelijk) over de stof van het hele pta.

Vakken uit het combinatiecijfer ( op de mavo is dit alleen het vak maatschappijleer) kunnen op dezelfde manier verbeterd worden.

Voor leerlingen die vervroegd examen doen of een gespreid examen hebben, geldt een aparte regeling t.a.v. deze RV-toetsen. Zie hiervoor de uitgebreide tekst van de rijksoverheid. Indien je daarover vragen hebt, neem contact op met de teamleider van je afdeling.

Ondanks deze mededeling vanuit het ministerie, wordt de regeling pas op 1 mei definitief gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat er nog veel veranderd zal worden, maar het is pas zeker als het definitief is.


Ronald Verschuren
Locatiedirecteur 2College Cobbenhagenlyceum en Cobbenhagenmavo