Update 8 mei 2020

Beste leerlingen, geachte ouders.

Zoals u wellicht hebt gehoord tijdens de persconferentie van de minister-president ligt het in de bedoeling de middelbare scholen per 2 juni weer te laten starten. Inmiddels zijn er richtlijnen gekomen en we gaan kijken wat dat voor onze school betekent. Op uiterlijk 20 mei valt de definitieve beslissing of we open mogen. Op het moment dat we meer weten, zullen we jullie daarover informeren. 

Het onderwijs op afstand zorgt ervoor dat we anders naar de overgang naar volgend schooljaar zullen moeten kijken. Leerlingen zijn op een andere manier bezig, toetsen zijn niet afgenomen op de manier die we gewend zijn en we hebben besloten, ook als we in juni de school weer mogen openen, de geplande toetsweek te laten vervallen, wel zullen er bij verschillende vakken toetsen worden afgenomen. Leerlingen zullen dit jaar tot aan de laatste schoolweek moeten laten zien dat ze goed aan het werk zijn. Er komt dus voor dit schooljaar een aangepaste maatregel, voor alle leerlingen van 2College. Hierbij is het uitgangspunt dat de leerling niet de dupe mag worden van de omstandigheden, maar dat er een kansrijk perspectief geboden wordt, waarbij we veel verantwoordelijkheid bij leerling en ouders leggen.
Begin juni ontvangen alle ouders een advies over de te volgen route volgend schooljaar. In die week zullen de mentoren contact met de ouders opnemen om het advies toe te lichten.

De meeste examenleerlingen hebben inmiddels alle werk gemaakt en kunnen al een soort van balans opmaken. De herkansingen vinden plaats op 18, 19 en 20 mei. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken zullen zich moeten inschrijven. Dit inschrijven gebeurt met behulp van een formulier, waarvoor ze vandaag een link ontvangen. Ze hebben tot en met 13 mei de tijd om aan te geven of ze willen herkansen en zo ja, welke vakken. Het is belangrijk in tussenliggende dagen goed, samen met de mentor, te kijken welk vak het beste herkanst kan worden, om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo