Update 17 april 2020

Beste leerlingen, geachte ouders.

Na 5 weken van thuisonderwijs zijn we toe aan vakantie. Hoewel een aantal leerlingen in het begin wellicht het idee had dat thuisonderwijs al vakantie was, zijn ze er achter gekomen dat het een veel grotere inspanning vraagt dan wanneer je gewoon op school bent. Dus de vakantie is meer dan verdiend!

In de media gaat het vaak over “de achterstanden” die de leerlingen zouden oplopen. Wij zijn van mening dat de leerlingen enorm veel leren op dit moment. Ze hebben zich in korte tijd  aan moeten passen aan dit onderwijs en ze hebben geleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat lukt zeker niet bij iedereen, maar het is een zeer waardevol proces. Ook aan de onderwijsinhouden wordt hard gewerkt, waardoor wij er alle vertrouwen in hebben dat de leerlingen die hun best doen in deze periode zeker geen achterstanden oplopen. Een compliment dus in plaats van paniek!

We gaan dus dicht voor twee weken. Het kan zijn dat er leerlingen of ouders in deze 2 weken met dringende zorgvragen zitten. Hiervoor hebben we een hulptelefoonnummer voor deze urgente zaken. (06-22726269). Daarnaast is er ook een opvangaanbod door R-newt jongerenwerk georganiseerd. Zij zijn telefonisch, via de app en via de mail bereikbaar. Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer

Aan de nieuwe bevorderingsregeling wordt hard gewerkt, maar deze zal pas na de meivakantie officieel bekend worden gemaakt. Eerst zal de ouderraad en de medezeggenschapsraad zich er over moeten buigen.

Mochten er nog ontwikkelingen zijn die er voor zorgen dat we na de meivakantie op een andere manier onderwijs gaan verzorgen dan in de afgelopen weken, dan zullen we jullie daarover in de meivakantie berichten.


Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe, al zal deze vast anders zijn dan gepland was.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo